lördag 26 februari 2011

Augusta Ulrica Ulricsdotter och August Larsson

Min mormor Selmas föräldrar

Förfäder i Östergötland
Följande är baserad på min egen forskning i kyrkoböckerna.
Har dock här använt några uppgifter som jag tagit från min pappa Gunnar Larssons släktbeskrivning som han sammanställt efter samtal med min mamma Märtas föräldrar och syskon.

Min mormor Selmas föräldrar var
Augusta Ulrica Ulricsdotter född den 1 feb 1853 i Hjerpetorpet, Perstorp i södra Tjällmo socken och
August Larsson född 10 okt 1849 i Smedsbol i södra Tjällmo socken.

Augusta Ulrica föddes samtidigt som systern Mathilda Charlotta men hon avled efter en månad. De var föräldrarnas första barn.
Föräldrarna var Anna Lotta Johansdotter och Daniel Ulric Andersson som då bodde hemma hos hans föräldrar.
Augusta fick ytterligare tre syskon en syster Carolina Wilhelmina som avled två år gammal samt två bröder Anders Fredrik och Adolf. Båda bröderna utvandrade till Nord Amerika i 24 års åldern.

Augustas föräldrar flyttade efter några år från Hjerpetorpet ner till Sibborp i Ljungs socken och därefter 1870 till Djupsjö.

Hon träffade där August som från 1872 arbetade som dräng hos föräldrarna.

Augusts föräldrar var Maja-Stina Jonsdotter och Lars Andersson. 
August föddes i deras andra äktenskap efter det att deras tidigare make resp maka avlidit. De hade båda barn i föregående äktenskap.
I deras äktenskap föddes tre barn men det var bara August som växte upp. Modern avled redan när August var 6 år.

Genom arvet efter moderns och hennes framlidne make övertog Augusts halvsyskon gården men han och fadern fick bo kvar.
När August var 13 år flyttade han till sin halvsyster Ulrika Gustava Larsdotter som var gift och bodde på Lilla Bocketorp strax väster om Bodegård i Hällestad socken. Han stannade där under tre år innan han återvände till Smedsbol. Hans halvsyster Maria Christina med familj odlade då Smedsbol gården.
När August var 19 år flyttade han från Smedsbol ner till Sibborp i Ljungs socken och tog anställning där som dräng.

Efter två år flyttade han till Djupsjö som dräng hos sin kommande makas föräldrar.

Det finns ingen känd släktskap mellan Augusta och August. Men Augustas mor arbetade några år före sitt gifte i Smedsbol och träffade då Augusts föräldrar. Dessutom var en av Augustas morbröder gift med en kvinna som under några år varit hushållerska hemma hos Augusts far efter det modern avlidit. Augustas och Augusts födelseplatser - Hjerpetorpet och Smedsbol - ligger inte heller långt från varandra. Så August och hans bakgrund var nog välkänd av Augustas föräldrar.

Augusta och August gifte sig den 17 sep 1875 i Djupsjö.

Den nya familjen fortsatte att bo hemma hos hennes föräldrar och arbeta på gården i Djupsjö.

Deras första barn föddes i Djupsjö. Sonen Karl August i dec 1875 och dottern Selma Josefina i dec 1878. Selma blev senare min mormor.


Augusta och August arrenderade 1881 gården Jonstorp och stannade där tre år. Här föddes sonen Gustav Viktor i dec 1881.
Familjen förenade sig 1884 med hennes föräldrar som året före hade flyttat till gården Skallorp.

Augustas föräldrar var när de kom till Skallorp i övre 50 års åldern medan Augusta och August var ca 35.

Tillsammans med Augustas yngste bror brukade de Skallorp.
I Skallorp föddes de två döttrarna Hilma Augusta i juli 1887 och Elin Maria i juli 1891.

När föräldrarna blev äldre och brodern utvandrat till Nord Amerika lämnade de Skallorp. 
August tog då, 1894, anställning på Åsmestorps gård och de flyttade till det före detta soldattorpet nr 125 i Bränna.
Bilden från 2010 visar dagens två stugor i Bränna.

Augustas föräldrar flyttade till granngården Fredriksberg, som tillhörde min morfarsmorfar Gustav i Bänorp. Augustas far Ulric och Gustav kände varandra sedan länge genom att de båda varit nämndemän i Ljungs socken och var grannbönder.

När Augustas mor Anna Lotta avled 1903 flyttade fadern över till soldattorpet i Bränna. Han bodde där till 1910 då han flyttade till det nya ålderdomshemmet Ekhult nere vid Motala ström, mitt för Ljungs kyrka.

I min far Gunnars släktbeskrivning står: ” Huset i Bränna har Märta med sin far Emil besökt och minns att över ytterdörren var en iögonfallande minnestavla uppsatt. Märtas syster Elin besökte platsen 1974 och huset var då uppreparerat och användes som sommarbostad.


August längst till vänster på Åsmestorps ägorAugusta och August flyttade ca 1907 över till grannhuset Lilla Bränna medan hennes far Ulric bodde kvar i soldattorpet.
I min pappas släktbeskrivning står att deras dotter Selma 1907 födde sitt första barn Lisa i Lilla Bränna ’innan’ föräldrarna flyttade in. Selma och barnet flyttade då tillbaks till Bänorp där familjen bodde hos maken Emils föräldrar.


När Augustas far Ulrik 1910 flyttade till Ekhult fick de nya grannar i soldattorpet. De hade olika grannfamiljer innan de 1932 lämnade Lilla Bränna och flyttade till den yngsta dottern Elin och hennes make Josef Uhlin. Dessa bodde då i ett hus Sandtorp, Nybro i Kaga socken. 
Nybro ligger just vid Svartåns utflöde i sjön Roxen just norr om Linköping (dagens handelsplats med IKEA).
Augusta var då 75 år och August 83 år.

Enligt släktberättelsen tillbringade August en hel del tid med mete i Roxen.

Augusta avled här i dec 1935, 82 år gammal.

August levde ytterligare åtta år till mars 1944. Han blev 94 år.

Båda blev begravda på Kaga kyrkogård.
August Larsson med döttrarna och deras makar och döttrar vid besök hos Asps i Flistad. Fån ca 1940.Barnen

Karl August Larsson föddes den 18 dec 1875 i Djupsjö, Ljung socken.

Karl August bodde hemma och hjälpte till i jordbruket.
Troligen tog han anställning på Åsmedstorp, som sin far, när de flyttade från Skallorp 1894. 1896 flyttade han hemifrån tillsammans med sin bror Gustaf till gården Klänkorp, strax öster om Bränna. Och ett år senare till sina morföräldrar i Fredriksberg.
Där gifte han sig i nov 1901 med Hulda Albertina Elisabeth Svensdotter som var född i april 1880 i soldattorpet Svensborg under Sibborp.

I Fredriksberg föddes barnen
Karl Anton Valfrid i mars 1802. Avled 1966. Och
Astrid Linnea Elisabeth i juli 1903. Gift. Avled 1961.

Familjen flyttade i slutet av 1903 till Vreta Klosters församling och Karl August tog anställning på chokladfabriken i Ljungsbro - dagens Cloetta.
Han stannade kvar där hela sitt arbetsliv.

Familjen flyttade mellan olika bostäder. Längst bodde de i Västanskog strax utanför Ljungsbro.

Ytterligare sex barn föddes i Vreta Kloster
August Herman Gottfrid född i maj 1905. Gift. Avled 1996.
Erhard Albin Konrad född i juli 1907. Gift. Avled 1997.
Ingrid Olivia född i sep 1910. Gift. Avled 1962.
John Gustaf född i okt 1914. Avled 1924.
Signe Viktoria född i aug 1916. Gift.
Maj Viola född i mars 1921. Gift.

Barn som gifte sig har egna barn och i flera fall barnbarn.Karl August på besök i Bränna.

Såväl Karl August och Hulda hade kontakt med sina syskon. Tex med min mormor Selma och morfar Emil men dessa kontakter verkar ha varit sällsynta. De fotografier jag har kommer från barnbarn till Karl Augusts syster Hilma. 
Min pappa Gunnars släktbeskrivning innehåller inga särskilda berättelser om familjen. De jag hittat kommer från mantalsböcker och andra register. Och från nämnda barnbarn.

Karl August avled 1952 i Ljungsbro, 77 år gammal.
Hulda avled året efter 1953, 73 år gammal.Selma Josefina Larsson föddes den 22 dec 1878 i Djupsjö, LjungSelma Josefina gifte sig 1905 med Emil Danielsson i Bänorp och blev så småningom min mormor.

Berättelsen om henne och hennes familj återfinns i tidigare inlägg från februari 2011. Länk finns till höger.
Gustav Viktor Larsson föddes den 20 dec 1881 i Jonstorp, Ljung

Viktor bodde hemma fram till 1896 då han 15 år gammal följde med brodern till Klänkorp. Efter två år flyttade han till Bullorp för att 1899 flytta till Kaga församling. Han tog anställning som dräng på Sättuna Bossgård. Gården ligger i dag just norr om handelsplatsen vid motorvägen där IKEA finns.

På denna gård fanns kommande makan Anna Matilda som piga. De flyttar året efter över till granngården Säby Mellangård som arrenderades av Anna Matildas föräldrar.

Matilda och Viktor gifte sig där 1905 och flyttade till Sättuna Bossgård som de arrenderade.

Då gården var liten, det var tidigare ett soldattorp hade Viktor en annan sysselsättning. I mantalsböckerna står han som Mejerist alt. Mjölkhandlare. Troligen innebär detta att han svarade för transporter av mjölken från gårdarna i omgivningen in till mejeriet i Linköping och svarade samtidigt för betalningen till bönderna för mjölken.
Denna sysselsättning tycks han ha utfört ända tills han 1928 flyttade in till Linköping.Matilda och Gustav Larsson och Elin och Josef Uhlin i Bossgård

Matilda avled i nov 1918, 36 år gammal,av sviterna efter influensaepidemin ’Spanska sjukan’. 
Viktor lämnade då över Bossgård till en bror till Matilda och bosatte sig hos sin syster Hilma och hennes make Hjalmar Asp som bodde i granngården Säby Mellangård. Hjalmar var också hustruns Matildas yngsta bror.

När familjen Asp skulle flytta till Flistad slutade Viktor med lantarbetet och flyttade 1928 in till Linköping. 

I Linköping öppnade han en tobaksaffär i nuvarande centrala staden. I församlingsboken står han som ’Ciggarhandlare’.
Viktor avled i Linköping i mars 1934 av tbc, 52 år gammal.

Han begravdes på Kaga kyrkogård, troligen vid sidan av sin hustru Matilda.Hilma Augusta Larsson föddes den 12 juli 1887 i Skallorp, Ljung

Hilma bodde hemma till 1905 då hon 18 år gammal tar anställning på gård i Ledbergs församling. Hon arbetade också på gårdar i Västerlösa och Nykil innan hon 1911 komma till Säby Mellangård i St Lars församling i norra Linköping. Gården ligger i dag strax norr om motorvägen och handelsplatsen där IKEA finns.

Hon tar anställning som piga och träffar där yngste sonen i familjen Karl Hjalmar.  Han skall senare bli hennes make. Äldsta barnet i samma familj är Matilda som är gift med Hilmas bror Viktor (se ovan).

Hon flyttar till en granngård 1913 när hon blir gravid och föder dottern Jenny Linnea på BB i Linköping som i födelseboken är antecknad med okänd fader.
Hilma återvänder några år senare till Säby Mellangård 

Hilma gifter sig 1918 med sonen Hjalmar Asp .
I samband med giftet framgår av församlingsboken att Hjalmar är fader till dottern Jenny Linnea.

Hjalmar och Hilma tar över arrendet på Säby Mellangård efter Hjalmars föräldrar, som bor kvar.

I Säby Mellangård föds sonen Karl Evert i april 1921.

De har kvar arrendet till 1929 då de flyttar till gården Nytorp i Flistad.

Efter det Hjalmars syster Matilda avlider 1918 bor hennes make, och Hilmas bror Viktor hos dem i Säby Mellangård fram till 1928 (se ovan).I Flistad byter de gård några gånger innan familjen 1953 flyttar till Skeda församling sydväst om Linköping. Där bosätter de sig på gården Björkhaga. De är då i 60 års åldern.
Björkhaga ligger i närheten av gården där dottern Jenny Linnea bor med sin make.

Hilma avlider i Skeda i feb 1955. Hon blev 68 år.

Efter det dottern Jenny Linnéas make Gustav Valter Gustavsson avlider i nov 1969 (61 år) flyttar hon över till fadern.

Hjalmar avlider i mars 1985. 93 år gammal.

Sonen Karl Evert Asp gifter sig 1951 med Anna Elisabeth (Lisa). De bor i Linköping och får tre barn, Britt Elisabeth, Solveig Linnéa och Lars Evert.
Hustrun Lisa avlider i jan 2008.Elin Maria Larsson föddes den 5 juli 1891 i Skallorp, Ljung

Elin bor hemma till 1909 då hon flyttar till Sättuna Bossgård i Kaga  och arbetar hos sin bror Viktor och hans maka Matilda. Efter några år byter hon till gårdar i grannskapet.
Hon träffar Josef Leonard Uhlin som också arbetar på gårdar i närheten. Från 1911 arbetar Josef hos Elins bror Gustaf Viktor på Sättuna Bossgård.

De gifter sig 1914 och tar anställning på Brunnby gård utanför Vreta Kloster. De flyttar till en granngård men återkommer 1917 till Brunnby.
Där tar samtidigt Elins syster Selma och maken Emil (min mormor och morfar) anställning.

När ägaren våren 1919 flyttar till en gård i Rystad slutar Elin och Josef och flyttar till Kaga. Selma och Emil med familj följer med ägaren till den nya gården.

I Kaga tar de anställning på Sättuna Sörgård. Efter några år flyttar de till en granngård Bysätter som de arrenderar.I Bysätter föds dottern Maria Viola i dec 1926.


De flyttar ca 1931 till huset  Sandtorp strax intill Svartåns utlopp i Roxen. Huset ligger invid vägen till Vreta Kloster. I dag går vägen via  en senare byggd bro över Svartån.

Till Sandtorp flyttar 1932 Elins föräldrar Augusta och August (se ovan).

Elin och Josef Uhlin flyttar 1952 till Ljungsbro.

Där avlider Josef i aug 1961, 73 år gammal.

Elin avlider i Ljungsbro i okt 1975, 84 år gammal.

Dottern Viola gifter sig 1952 med Tore Svensson. De bosätter sig i Ljungsbro där sonen Ulf föds i sep 1964.
Maken Tore avlider 1991, 70 år gammal.
Flertalet platser som nämns på bloggen är utmärkta på kartan - länk till höger
Bilderna i denna blogg finns i bildarkivet - länk till höger
Uppgifter om Augusta och August och barnen finns också i min databas på Rootsweb under efternamn Larsson alt. Ulricsdotter.

Ritade släktträd där Augusta och August visas med sina förfäder finns på min Hemsida liksom i mitt arkiv för Östergötland.  August och Augusta har där nummer 46 resp. 47.

1 kommentar:

 1. Hej Rune!
  Vad kul att jag hittat din blogg, för här står så mycket spännande att läsa om min familj.
  Jag heter Helena Löfgren och bor i Ljungs Råby i Östergötland och jag är barnbarn till Erhard Albin Konrad O Hilda Larsson.
  Min mamma heter Marianne och är dotter till Erhard o Hilda hon har även en bror som heter Åke.
  Tyckte det var kul att skriva några rader till dig om att jag hittat din blogg.
  Mvh. Helena Löfgren

  SvaraRadera