lördag 5 februari 2011

Selma Larsson och Emil Danielsson innan de gifte sig


Förfäder i Östergötland
Mina morföräldrar  Selma Larsson och Emil Danielsson innan de gifter sig.
Följande är baserad på min pappa Gunnar Larssons släktbeskrivning som han sammanställde i början av 1970 talet efter samtal med min mamma Märtas föräldrar och syskon. Jag har gjort några mindre tillägg baserat på vad jag hittat i kyrkböckerna. Bilderna är tagna från Märtas och Gunnars fotoalbum samt från mina egna kort.

”Märtas föräldrar var
Selma Josefina Larsson  född den 22 dec 1878 i Djupsjö och
August Emil Danielsson  född den 28 aug 1880 i Bänorp.
Både Djupsjö och Bänorp ligger i Ljungs församling några mil nordväst om Linköping.


Selma Josefina Larsson föddes den 22 dec 1878 i Djupsjö i Ljungs församling.
Hennes föräldrar var Augusta Ulriksdotter f.1853 och August Larsson f.1849.

Selma var andra barnet och hade en äldre bror Karl August f.1875 och en yngre Gustav f.1881 samt två systrar Hilma f.1887 och Elin f.1891.


Familjen bodde på flera platser inom Ljungs socken efter Djupsjö.
Från 1881 på gården Jonstorp, från 1884 i byn Skallorp samt från ca 1894 i torpet Bränna, som tillhörde gården Åsmedstorp. 
Selmas morföräldrar bodde i Brännas granngård Fredriksberg.

Selma gick i skolan i Klasbäck där hon bl.a. träffade Emil.

Innan hon och Emil gifte sig 1905 arbetade hon på olika gårdar i trakten.August Emil Danielsson föddes den 28 aug 1880 i Bänorp i Ljungs församling som ligger några mil nordväst om Linköping. Dvs i samma församling som Selma.

Emils mor var Augusta Amalia Gustafsdotter f.1853 i Bänorp och fadern var troligen Viktor Gustafsson f.1854 i Örserum, Gränna församling. Men de var inte gifta. Viktor arbetade vid tillfället hos sin farbror i en granngård, Hjälmsäter, men försvann snabbt till Nord Amerika när det blev klart att Augusta var gravid.
Det var troligen inte Viktors avsikt att stanna i Sverige utan var hos farbrodern för att tillsammans med en bror tjäna ihop till amerikabiljetter. Viktors uppbrott från Ljung tycks ha varit hastigt eftersom hans bror inte hann med utan avreste först några veckor senare. Det kan nämnas att ett flertal familjer från socknen började sin amerikaresa vid samma tidpunkt.
Uppgiften att Viktor är fadern är muntlig släkthistoria, men den hastiga avresan liksom att Viktors morbror på hösten också flyttade från socknen gör det troligt att Viktor var fadern.

Modern Augusta gifte sig istället, strax efter Emils födelse, i Bänorp med sin kusin Daniel August Danielsson f.1854 i Wik i norra Tjällmo socken. Deras mödrar var syskon.

Emil fick sex syskon men endast tre överlevde de första åren, två bröder Gustav och Axel och en syster Hilma.

Emil växte upp omväxlande i Risa och i Wik i Tjällmo socken och från 1891 i Bänorp.  Risa var Augustas mors liksom Augusts mors föräldragård medan Wik var Augusts fars föräldragård.
Risa ligger strax öster om Tjällmo samhälle medan Wik ligger nordost om.


I Bänorp gick Emil i skolan i Klasbäck och arbetade sedan hemma i Bänorp innan han och Selma gifte sig i april 1905.På kartan finns Emils föräldrars hus i Bänorp utmärkt med en pil. Där bodde också under Emils uppväxt moderns föräldrar. I grannhuset bodde moderns syster och hennes familj Sällin. Det var föräldrarna som ägde hela jordbruket och som döttrarna efter deras död delade på. Selmas föräldrahus Bränna ligger strax öster om Bänorp.

Flertalet platser som nämns på bloggen är utmärkta på kartan - länk till höger
Bilderna i denna blogg finns i bildarkivet - länk till höger
Uppgifter om Selma och Emil och barnen finns också i min databas på Rootsweb under efternamn Danielsson.
Ritade släktträd för Emil och Selma med deras förfäder finns på min Hemsida liksom i mitt arkiv för Östergötland.  Emil och Selma har där nummer 22 resp. 23.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar