fredag 11 februari 2011

Selma och Emil Danielsson - Familjen

Förfäder i Östergötland
Mina morföräldrar  Selma Larsson och Emil Danielsson - Familjen
Följande är baserad på min pappa Gunnar Larssons släktbeskrivning som han sammanställde i början av 1970 talet efter samtal med min mamma Märtas föräldrar och syskon. Jag har gjort några mindre tillägg baserat på vad jag hittat i kyrkböckerna. Bilderna är tagna från Märtas och Gunnars fotoalbum samt från mina egna kort.
Selmas och Emils uppväxt beskrivs i tidigare avsnitt.

”Märtas föräldrar var
Selma Josefina Larsson född den 22 dec 1878 i Djupsjö och
August Emil Danielsson född den 28 aug 1880 i Bänorp.
De gifte sig i april 1905 i Bänorp där båda då bodde.
De vigdes troligen i Ljungs kyrka.
Både Djupsjö och Bänorp ligger i Ljungs församling några mil nordväst om Linköping.


Den första månaderna bodde de hos Emils mor och styvfar i Bänorp men på hösten tog de anställning på en gård i Rakered i Vikingstads församling strax väster om Linköping.

Men Emils föräldrar behövde deras hjälp så de flyttade efter ett år hem till Bänorp. En lägenhet på andra våningen av gårdens boningshus inreddes. Bilden visar Emils föräldrars gård.
 

Men när Selma väntade Lisa (Elisabeth) våren 1907 fick hon besvärligt att klara trapporna upp till lägenheten och då Selmas föräldrar just inköpt ett hus i närheten av Bänorp, Lilla Bränna, som de senare avsåg bosätta sig i, fick Emil och Selma disponera detta hus tills vidare. Dottern Lisa föddes där.
Efter något år behövde Selmas föräldrar själva Lilla Bränna.
Emils föräldrar hyrde då ett hus i granngården Dalhem åt Emil och Selma. I Dalhem föddes 1909 dottern Gärda.


Föräldrarnas hus i Bänorp - bilden ovan - ligger vid pilen. Bränna strax i öster och Dalhem i väster.

I grannhuset i Bänorp bodde Emils mosters familj Sällin och deras barn. Fyra av dessa kusiner utvandrade till Nord Amerika (New York) under åren 1900 till 1909.
Emil och Selma stannade i Dalhem - Bänorp och arbetade hos Emils föräldrar fram till hösten 1911.  Föräldrarna skulle då sälja gården och flytta 1912 till ett mindre ställe i Björkeberg någon mil söderut. (Selmas föräldrar bodde kvar i Bränna fram till 1930.)

 
Emil tog därför anställning på Strömsbro gård i Bankekinds församling, sydost om Linköping och invid landsvägen till Åtvidaberg.
De fick bostad i ett hus i Högloftet på Strömsbros ägor. 
Där föddes döttrarna Elin f.1912 och Märta f.1914.


Efter sex år lämnade familjen Strömsbro hösten 1917 och Emil tog anställning på Brunnby gård vid Vreta Kloster - norr om Linköping. 
Där arbetade då också Selmas yngsta syster Elin med maken Josef Uhlin. 
När ägaren våren 1919 köpte en ny gård Beatelund i Rystads församling flyttade Emil och familjen med dit. Däremot följde inte Selmas syster med. 
Emil trivdes dock inte i Beatelund utan han tog efter ett halvår anställning på Lagerlunda storgård i Kärna församling strax väster om Linköping. De kom dit hösten 1919.
De första åren bodde de i byn Ledingelunda. Efter några år fick Emil arbeta på annat ställe inom Lagerlundas ägor. 

De flyttade därför under 1922 över till torpet Björklund i Rappestads församling. 

Obs att  den blå motorvägen och den nedre vägen inte fanns förrän långt senare. Däremot fanns järnvägen som jag hört användes av flickorna vid besök i Linköping - till fots förstås.

Märta var 7 år när de kom till Björklund. 

Björklund betraktades av Märta utan tvekan som hennes egentliga barndomshem.  
  
På Björklund trivdes familjen.  Huset låg vackert i ett skogsbryn och omgivet av trädgård med fruktträd.De fyra flickorna fick gå i Rappestads skola som låg/ligger vid kyrkan.


 Fotot skall vara taget vid Rappestads skola med alla elever och lärare. Även barnens yngre syskon finns med.
Kanske vid en avslutning.

Alla Danielssons fyra döttrar finns med. 

De yngsta Elin och Märta sitter längst fram - fjärde och tredje från höger,


I våren 1931 slutade Emil på Lagerlunda gård och Emil och Selma flyttade in till en bostad i Vimanshäll i Linköping. 
Emil arbetade där hos svärsonen Einar Carlsson, gift med Lisa. Einar drev en åkerirörelse som använde hästdragna vagnar.


I annons från dåtidens telefonkatalog anges att åkeriet även sålde isblock.

Is som användes i dåtidens kyldiskar i affärer och restauranger. Kanske även i något kylskåp i välbärgade hem. Lisas make Einar hade dåligt sinne för ekonomi och ordning. Han var egentligen en ’slarver’ med störst intresse för hästaffärer. Den ekonomiska delen sköttes därför av Lisa och ordningen på åkeriet kom huvudsakligen att vila på Emil.
I Linköping bodde Emil och Selma i Vimanshäll de första åren men flyttade sedan mellan olika adresser. 


Tex bodde de i Lisas och Einars hus på Djurgårdsgatan - i närheten av dåtidens busstation. 
Bild från denna tid.


Och efter det Lisa avlidit 1944 bodde de på Nygatan 60, 1tr upp till höger.  
Huset blev senare flyttat till friluftsmuseet Gamla Linköping.


 Tre döttrar på besök i Linköping

Efter uppnådd pensionsålder flyttade Emil och Selma ca 1948 in i en två rums nybyggd pensionärslägenhet på Opphemsgatan 9. 


Här bodde de sedan kvar till sin bortgång.Emil avled 1960 av en hjärnblödning i en ålder av 79 år.

Selma avled 1965 av ålderdom, 86 år gammal.Båda är begravda på norra delen 
av Linköpings griftegård.” Barnen

Selma och Emil hade fyra döttrar. Elisabett (Lisa), Gerda, Elin och Märta.

Dottern  Hilma Elisabeth  ”Lisa” 
föddes 2 maj 1907 i Lilla Bränna, Ljungs församling.

Efter skolan i Rappestad flyttade Lisa in till Linköping. Hon träffade där Einar Carlsson och de gifte sig i maj 1930. Några månader senare föddes dottern Gunilla.

På bilden står Einar, Lisa och Gunilla samt mina föräldrar Märta och Gunnar.


Einar drev en åkerirörelse med hästanspända fordon i Linköping.
Dit kom också sommaren 1931 Lisas far Emil och mor Selma som hjälp.Genom åkerirörelsen hade de en personbil. Med denna kunde familjen resa runt i Östergötland och hälsa på släkten. 

Bild:
Bilen med Lisas dotter Gunilla och systern Elin.Med bilen gjorde de också - Lisa, dottern Gunilla och fadern Emil - en resa ner till Skåne och besökte dottern/systern Märta i Ystad. Detta var troligen sommaren 1937 när jag Rune just fötts. De besökte då också Märtas svärföräldrar Teodor och Anna Larsson och deras barn i Östra Ingelstad. (Detta enligt Lisas dotter Gunillas berättelse.)

Lisa avled 1944 i Linköping av cancer medan maken Einar levde till 1972. 
Båda blev begravda på Linköpings griftegård i dess sydöstra del.

Dottern Gunilla som föddes 1930 tog arbete i Stockholm som 18 åring. Hon gifte sig med Sven Thorén och fick 1952 dottern Annika. Äktenskapet upplöstes i slutet av 1960 talet. Sven avled 1974.
 
Familjen Thorén på besök i hos mina föräldrar Märta och Gunnar i Karlskrona 1955.
Gunilla gifte sig 1980 med 
Åke Gehrke.


Dottern Gerda Linnea föddes den 1 februari 1909 i Dalhem, Bänorp, Ljung.

Efter skolan i Rappestad arbetade Gerda på mejeriet Valkebo i Rappestad/Vikingstad hos föreståndarens familj. 

Hon gifte sig 1933 med  Axel Knutsson, som växte upp i Kohagen, som var grangård till Gerdas hem i Björklund.
De bosatte sig i en banvaktsstuga ’Järnvägstorpet’ på Kohagens mark.  Se kartan ovan.
Här föddes sonen Ingemar 1934.  

Efter det Axels föräldrar, Viktor och Amanda Knutsson, sålt Kohagen och köpt ett hus Fridhem i Ånestadlund, strax öster om Malmslätt, började Axel arbeta på olika storgårdar i närheten, längst på gården Nybble.

Släkten på besök i Järnvägstorpet troligen 1939
Överst   Amanda   Ingemar   Selma   Emil
Axel   Märta   Karl-Erik
Nederst   Gerda    Rune   Gunilla    Viktor

Efter Axels far Viktors död 1940 flyttade modern Amanda efter en kort tid in till Linköping. Gerda och Axel övertog då huset i Fridhem tillsammans med Axels yngre bror Karl-Erik Knutsson.

Släkten på besök i Fridhem 1942

 
I Fridhem bodde de tills Axel gick i pension 1976. De sålde huset och flyttade till Linköping. 

I försäljningen ingick att köparens familj och Gerda och Axel bytte bostad. Gerda och Axel kom då till en tvårumslägenhet på Nya Tanneforsvägen 46. 


Efter det Axel avled 1996 bodde Gerda kvar till dess hon 90 år gammal blev sängliggande och fick plats på vårdhemmet i Valla. 
Gerda avled där i februari 2003. 

Båda ligger begravda i minneslunden - kullen - på Linköpings griftegård - sydvästra hörnet. Där ligger också deras son Ingemar som dog 1991 och hans hustru Ingeborg d.1994.
Där vilar också min mamma Märta.


Dottern Elin Charlotta föddes 12 maj 1912 i Högloftet Strömsbro. 


Efter skolan flyttade hon 1929 in till Linköping där hon arbetade som sömmerska på olika ställen eller som egen företagare.


Hon träffade Ernst Abrahamsson som troligen då arbetade i svågerns åkerirörelse. De gifte sig i jan 1932.
Äktenskapet höll dock inte utan de skilde sig efter några år. 

Besök hos Emils syskon Hilma och Axel i Säbylund, Ljung
 
I stället träffade Elin efter några år Arne Persson och de gifte sig i början av 1942.

Arne, som kom från Småland och tidigare varit fast anställd vid regementet I.11 i Växjö, var då anställd vid SJ med placering i Linköping.Efter några år beslöt de att adoptera ett barn. I slutet av 1946 föddes Bill som de tog hand om redan på BB.


Arne fick efter något år förflyttning till Norrköping och dit flyttade familjen. De bodde under åren på flera adresser.
Arne arbetade kvar på SJ fram till pensioneringen. Elin fortsatte med hemarbete bla med stickning av olika saker åt olika tyg/garnaffärer i Norrköping.
Elin avled i Norrköping 1985 och Arne 1992. Båda är begravda i en minneslund i Norrköping.

 
Sonen Bill tog efter skolan anställning vid Posten. Han tjänstgjorde fram till pensioneringen på olika platser bla i Norrköping, Finspång och i Linköping.
Han gifte sig 1968 med Ing-Marie Johansson från Katrineholm och de fick barnen Thomas f.1969 och Liselotte f.1972.
Från ca 1974 bodde de i Finspång där Ing-Marie avled 2009.Dottern Märta Augusta föddes i Högloftet Strömsbro den 23 dec 1914.Mer om Märta - min mamma - och familjen med Gunnar finns i tidigare inlägg under november 2010. Länk finns till höger.
Flertalet platser som nämns på bloggen är utmärkta på kartan - länk till höger
Bilderna i denna blogg finns i bildarkivet - länk till höger
Uppgifter om Selma och Emil och barnen finns också i min databas på Rootsweb under efternamn Danielsson.
Ritade släktträd för Emil och Selma med deras förfäder finns på min Hemsida liksom i mitt arkiv för Östergötland.  Emil och Selma har där nummer 22 resp. 23.
I släktträdet i arkivet finns även Emils och Selmas barn och barnbarn visade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar