söndag 27 mars 2011

Augusta Gustafsson och Viktor Gustafsson

Min morfar Emils biologiska föräldrar

Förfäder i Östergötland
Följande är baserad på min egen forskning i kyrkoböckerna.
Har dock här använt uppgiften från min pappa Gunnar Larssons släktbeskrivning där han efter samtal med min mamma Märtas föräldrar och syskon uppger namnet på min morfars biologiska far - Viktor.

Min morfar Emils biologiska föräldrar gifte sig aldrig.

Modern Augusta Amalia Gustafsdotter föddes 12 sep 1853 i Bänorp, Ljung socken. Föräldrarna var Maja Lotta Andersdotter och Gustaf Pettersson.Augusta växte upp i Bänorp och hjälpte till hemma. Hon träffade fadern Viktor som arbetade på en närbelägen gård, Hjälmsäter.
När det på våren 1880 blev klart att Augusta var gravid försvann Viktor till Nord Amerika. Sonen Emil, min morfar, föddes i augusti 1880 i Bänorp.


Vem var denna Viktor?  I min pappas släktbeskrivning finns uppgiften att han "hette Viktor och var son i en granngård och att han utvandrade till Nord Amerika före Emils födelse".

Efter sökningar i kyrkböckerna har jag funnit att den enda person som stämmer in på de få uppgifterna i släktbeskrivningen är 
 
Carl Gustaf Viktor Gustafsson född den 13 dec 1854 i Örserum, Gränna socken.

Viktor arbetade tillsammans med en bror på Hjälmsäter gård.

Viktor och brodern Johan flyttade 1878 från Gränna till Hjälmsäter i Ljungs socken. På denna gård bodde då deras farbror Per August Petersson med familj. Farbrodern var inspektor för lantbruket på de gårdar runt Bänorp som ägdes av Ljungs slott. Slottets tidigare ägare hade 1867 gått i konkurs så gårdarna hade övertagits av en affärsbank. Farbrodern hade tidigare varit inspektor på en annan större gård på Östgötaslätten.

Viktor och brodern Johans uppväxt i Grännatrakten tyder på att de troligen växt upp i knappa omständigheter.
Det troliga är därför att Viktor och brodern kommit till farbrodern för att arbeta och tjäna ihop till amerikabiljetter. Detta styrks indirekt av att farbrodern efter att flyttat från Hjälmsäter till en annan större gård vid Vagnhärad i Södermanland uppenbarligen också har hjälpt två andra av Viktors yngre bröder med att få ihop till amerikabiljetter.

Jag tror därför att Viktors avsikt var att emigrera och att Augustas graviditet var en negativ överraskning.
Viktors uppbrott tycks också ha skett i ’alla hast’ eftersom flyttningsbetyget var till Göteborg. Han hade inte hunnit köpa amerikabiljetter!
Hans bror hann inte heller med utan avreste ca en vecka senare till Nord Amerika. En avresa som sammanföll med en tredje brors avresa från Gränna.
Farbrodern lämnade sitt arbete på Hjälmsäter redan under sommaren och begav sig till en ny gård i Vagnhärad. Om denna utflyttning hade att göra med Viktors snabba avresa vet jag inte. Men Augustas far var enligt berättelserna en inflytelserik person i Socknen och att överge en gravid dotter var nog inte populärt. Nu vet man ju inte heller om Viktor var en ’godkänd’ make, denne skulle nämligen ha hjälpt till och senare fått ta över lantbruket på faderns stora gård i Bänorp.

Min uppfattning är att den Viktor jag hittat är den rätta fadern.

Viktor tog ut flyttningsbetyg den 23 mars 1880 för flytt till Göteborg. Han åkte omedelbart till Göteborg troligen med tåg från Linköping. Det verkar som han följt med en av de många emigrantsällskap som vid denna tid lämnade Ljungs socken.
Han finns registrerad som emigrerad den 26 mars 1880 från Göteborg till Chicago. (Databasen Emigranten -"Viktor Gustafsson, ålder 26 år, Förs. Ljung, Utresehamn Göteborg, datum 26 mars 1880, till Chicago, ingen medåkande, källkod 14:255:7158")
Troligen gick resan till NewYork -  via England - och därefter med tåg till Chicago. En person med samma namn anländer enligt en passagerarlista i slutet av april till New York med en båt från England. Detta kan ha varit fadern Viktor.

Brodern Johan Fritiofs flyttbetyg från Ljung är från den 30 mars 1880. Dvs han och Viktor gjorde inte sällskap. Samtidigt flyttar från Gränna brodern Frans Oscar till Nord Amerika. Troligen hade han och Johan Fritiof sällskap. Ytterligare några syskon utflyttade senare till Nord Amerika. 
Farbrodern flyttade i juli 1880 från Hjälmsätter till Sätterstad socken vid Vagnhärad, Södermanland och ett nytt jobb som inspektor.


I den amerikanska folkräkningen, Census 1880 återfinns en   "Carl Gustavson b.1854 in Sweden" och boende i Breitung, Menominee, Michigan. 

Platsen ligger i norra Michigan mellan sjöarna Lage Michigan och Superior inom Menominee county.  Chicago ligger vid södra Lake Michigan.
I området hittades ca 1877 en järnmalmsåder och under de efterföljande åren växte ett litet samhälle upp med nybyggare. En järnväg byggdes också fram till gruvan. 
Enligt census uppgiften bor Carl hos en annan svensk August Lambrun med hustru. Där bor också ytterligare ett antal svenskar. Det är troligt att detta är rätt Carl Viktor Gustavson! Men viss osäkerhet finns dock.

Nästa folkräkning Census 1890 är till stor del förstörd och inga lokala folkräkningar har hittats efter 1880. Jag har därför inte hittat Viktor i några senare dokument. Och inte heller några av hans syskon.

-----


Viktors bakgrund.

Carl Gustaf Viktor Gustafsson föddes den 13 dec 1854 i Örserum, Gränna socken.
Hans föräldrar var Christina Andersdotter f.1830 och Gustaf Peterson f.1829. De fick också 1856 sonen Johan Fritiof.
Modern Christina dog dock i samband med denna födelse.
Fadern Gustaf gifte om sig med Augusta Matilda Dahlberg f.1834.

I detta äktenskap fick Viktor ytterligare nio syskon som föddes mellan 1859 och 1876. Tre av dem dog dock kort efter födelsen.

Familjen bor i centrala Örserum på Örserums skattegård som Gustaf övertar efter sina föräldrar. Efter några år lämnar de dock gården och flyttar till mindre gårdar. Först till Örserums Mellangård och sedan 1877 till Rastaborg strax norr om Gränna.
Sönerna Viktor och Johan lämnar tidvis hemmet och arbetar på olika gårdar i trakten.

1878 flyttar Viktor och Johan från Rastaborg till sin farbror på gården Hjälmsäter i Ljung. Dvs en gård i närheten av Bänorp. Händelserna därefter finns beskrivna ovan.

Viktors förfäder i nordvästra Småland finns redovisade i min databas på Rootsweb, länk till höger. Sök via efternamnet Gustafsson.
Ytterligare beskrivning över Viktors förfäder kommer jag inte att lägga upp på denna blogg.

I mitt ritade släktträd som finns i arkivet för Östergötland finns ett särskilt släktträd för Viktor. Han har där nummer 44.

I följande inlägg beskrivs morfar Emils familj under uppväxten.

Flertalet platser som nämns på bloggen är utmärkta på kartan - länk till höger
Bilderna i denna blogg finns i bildarkivet - länk till höger
Uppgifter om Viktor och Augusta och barnen finns också i min databas på Rootsweb under efternamn Gustafsson eller Danielsson.
Ritade släktträd där Viktor och Augusta visas med deras förfäder finns på min Hemsida liksom i mitt arkiv för Östergötland.  Viktor och Augusta har där nummer 44 resp. 45.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar