torsdag 17 mars 2016

Anna Lisa Jansdotters och Johnas Jonssons föräldrar och deras förfäder.


Förfäder i Östergötland och Nerike – en sammanfattning av min mormor Selmas förfäder före 1800 och boende främst i Sköllersta socken, i södra Örebro län.

I föregående familjeavsnitt skrev jag om min mormor Selmas far 46 Augusts mor 93 Maja Stinas föräldrar 

187  Anna Lisa Jansdotter  född 1779 i Fabbetorp, Sköllersta socken och
186  Johnas Jonsson  född 1774 i Dråsa, Tjällmo socken.
De gifte sig 1799 i Tjällmo socken hemma hos hans föräldrar och bosatte sig  först i Kumla socken och senare i Sköllersta socken.

Här skall jag redovisa Anna Lisas och Johnas föräldrar och deras förfäder så långt tillbaks jag funnit dem under min släktforskning, i kyrkböckerna och i olika arkiv.

I mitt ritade släktträd visas de aktuella förfäderna.
Börja på sidan 1:2 i övre vänstra delen med (186) Johnas Jonsson och (187) Anna Lisa Jansdotter. Och med fortsättning på sid 2:8 med äldre förfäder till (187) Anna Lisa.
Anm: ”Släktträd Östergötland” finns också i  Mitt arkiv för Östergötland – länk till höger.

Detaljerna om respektive familj återfinns i min släktdatabas på Rootsweb.
Anna Lisas familj och hennes föräldrar finns här - Släktdatabasen
Johnas familj och hans föräldrar finns härSläktdatabasen

A  Anna Lisas föräldrar och deras förfäder

187  Anna Lisa Jansdotters föräldrar var
375  Catharina Jönsdotter  född 18 dec 1744 i Kulla, Svennevads socken och
374  Jan Jansson  född 20 april 1742 i Fabbetorp, Sköllersta socken.

Catharina och Jan gifte sig 25 okt 1787 i Sköllersta socken och
bosatte sig på gården Fabbetorp som de tog över efter Jans föräldrar.
Catharina och hennes föräldrar bodde i granngården Fiskmanstorp hit de kommit från Svennevads socken.

Catharina födde, mellan 1769 och 1784, fem barn, fyra döttrar och en son.
Anna Lisa var deras fjärde barn.

Catharina avled i Fabbetorp i juni 1812, 67 år gammal. Medan Jan avled i sep 1817 vid 75 års ålder. De begravdes vid Sköllersta kyrka.

Om gården Fabbetorp

Gården Fabbetorp ligger någon km väster om Pålsboda samhälle.
Fabbetorp och Rostorp strax väster om Pålsboda

Fabbetorp var i samma släkt från 1666 fram till slutet av 1990-talet.
374 Jan Jansson med familj var fjärde generationen efter
sin far                 748 Johan Anderssons familj,
dennes mor         1479 Kierstin Andersdotters familj och
Kierstins föräldrar 2958 Anders Ersson med hustru 2959 Margareta.
Det var Anders och Margareta som 1666 först i släktledet flyttade in till Fabbetorp.

I Fabbetorp bodde flera släktfamiljer samtidigt. Tillsammans med 343 Jan Jansson och dennes föräldrar bodde där Jans fars syster Karin Andersdotter 1714-1788 med sina två makar med barn.

Detta framgår av kyrkböckerna och av ett skiftesdokument från 1785 som finns hos Lantmäteriet.
I skiftesdokumentet beskrivs hur Fabbetorp delas upp i två lika stora delar mellan de två familjerna. De två ägarna i dokumentet är 343 Jan och hans faster Karins andre make Carl Carlsson 1719-1794.

Fabbetorp  Storskifteskarta 1785
Fabbetorp var således en sk dubbelgård med två brukarfamiljer. Men där fanns också ett bebott torp på ägorna.

Efter 374 Jan Jansson tog dennes son Johan Jansson 1784-1839 över gårdshalvan när han 1806 gifte sig.

I en artikel i Sköllersta hembygdsförenings medlemstidning nr 1 2012 beskrivs hur gården Fabbetorp fanns kvar i släktens ägo ännu i slutet av 1900-talet.
 

En stor väg mellan Nerike och Östergötland.

När 187 Anna Lisa och hennes dotter 93 Maja Stina – min mormor Selmas far Augusts mor – tog sig ner till Tjällmo socken för att gifta sig, 1798 och 1829, använde de sig med säkerhet av dagens väg 51.
Fram till början av 1900-talet var detta en smal grusväg som under många århundraden var en av de stora vägarna mellan norra och södra Sverige. Här gick en diligenslinje med skjutsstationer med några mils avstånd. (Sörby – Svennevad – Emma – Tjällmo – Husbyfjöl/Borensberg) 
Det var denna väg som bla Linné for mellan sina hem i Småland och Uppsala och på väg till och från sin Skånska resa 1749.

Om kommande järnväg

Efter det 187 Anna Lisa föddes i Fabbetorp 1779 skulle det dröja ca 75 år innan järnvägen mellan Stockholm och Göteborg började byggas förbi Fabbetorp – några hundra meter söder om gården.
Järnvägen öppnades för trafik 1862 med närmaste station i Pålsboda och med nästa, västerut, i Hallsberg.
I början av 1900-talet byggdes också industri-järnvägar från Pålsboda, norrut in till Örebro och söderut till Finspång och Norrköping men båda dessa järnvägar lades ner senare under 1900 talet. Pålsboda samhälle uppstod i början av 1900-talet.

-----------------------

Om några fler förfäder

374 Jans hustru 375 Catharinas föräldrar var
751  Margareta Jönsdotter  1717 - 1778
750  Jöns Jönsson  1706 – 1778  -  se sid 2:8

Margareta och Jöns föddes i Svennevad. De gifte sig ca 1735 och 1749 flyttade de till gården Fiskmanstorp som ligger omedelbart söder om Fabbetorp.

Margareta födde mellan 1746 och 1754 sex barn där två avled i späd ålder.
Båda föräldrarna avled 1778 i Fiskmanstorp. Jöns blev 71 år och Margareta 61 år gamla.
Deras son Anders f.1750 tog över gården.


343 Jans mor var
749 Brita Olofsdotter 1708-1788 och hennes föräldrar

1499 Regina Andersdotter 1684-1745
1498 Olof Persson 1666-1740

De bodde först i Svennevad socken men flyttade till en granngård till Fabbetorp när dottern gifte sig.

På släktträdet visas förfäderna på sid 2.8.

Förfäders födelseplatser i Sköllersta socken på dagens karta. Rött=Kvinnor  Blått=Män
Förfäders födelseplatser i Tjällmo och Godegård. Mormor Selmas far August i Smedsbol längst ner.

 

B  186  Johnas Jonssons föräldrar och deras förfäder.

186  Johnas föräldrar var

373  Catharina Johansdotter  född 21 mars 1750 i Tjällmo socken och
372  Jonas Nilsson  född 13 maj 1747  i Tjällmo socken.

Catharina och Jonas gifte sig i okt 1769 i Tjällmo socken och bosatte sig på en gård i Dråsa.
I Dråsa födde Catharina fem söner och en dotter. Några av sönerna avled dock i barnaåren. 
186 Jonas var deras tredje barn.

Catharina  levde till 1820 och maken Jonas till 1821. Båda avled i Ervestorp dit de flyttade från Dråsa. De blev 71 resp 73 år gamla och begravdes vid Tjällmo kyrka.

373 Catharinas föräldrar hette 747 Karin Månsdotter och 746 Jöns Ersson och
372 Jonas föräldrar 745 Carin Larsdotter och 744 Nils Eriksson.
Båda familjerna levde inom Tjällmo socken.

Förfädernas födelseplatser finns utritade på kartan ovan.

 Några kulturbeskrivningar över Sköllersta och Svennevads socknar mm finns sparade i denna mapp   Länk.   
-------------------------

Flertalet platser som nämns på bloggen är utmärkta på kartan - länk till höger
Bilderna i denna blogg finns i bildarkivet - länk till höger
Uppgifter om Anna Lisas och Johnas föräldrar och deras förfäder finns i min databas på Rootsweb. 
Anna Lisas via modern 375 Catharina Jönsdotter  Länk  och 
Johnas via modern 373 Catharina Johnsdotter   Länk .

Ritade släktträd där 187 Anna Lisas och 186 Jonas med sina förfäder finns i mitt arkiv för Östergötland och på följande länk  Släktträd. 
187 Anna Lisa  och 186 Johnas finns med förfäderna på sid 1:2 och med fortsättning på sid 2:8.
1 kommentar:

  1. Hej! Än idag är Fabbetorp ägd inom släkten, samma ägare som vid 1990-talet än så länge.

    SvaraRadera