måndag 29 februari 2016

Anna Lisa Jansdotter och Johnas Jonsson i Rostorp, Sköllersta

Min mormor Selmas farmor  Maja Stinas föräldrar
Anna Lisa Jansdotter och Johnas Jonsson

Förfäder i Närke och Östergötland.
Följande är baserad på min egen forskning i kyrkoböckerna och i andra arkiv.

----------------------

Min mormor Selmas farmor Maja Stina Jonsdotters föräldrar var
Anna Lisa Jansdotter född den 19 februari 1779 i Fabbetorp, Sköllersta socken
och 
Johnas Jonsson den 16 april 1774 i Dråsa, Tjällmo socken.

Maja Stina var föräldrarnas fjärde barn och född den 30 december 1808 i Rostorp, Sköllersta socken.

Fabbetorp och Rostorp väster om Pålsboda på dagens karta.
Modern Anna-Lisas föräldrar var Catharina Jönsdotter 1744-1812  och Jan Jansson 1742-1817   i Fabbetorp, Sköllersta socken.
Anna Lisa var deras fjärde barn uppväxt hemma i Fabbetorp.

Fadern Johnas föräldrar var Catharina Johansdotter  1750-1820 och Jon Johnas Nilsson  1747-1821 i Dråsa, Tjällmo socken.
Jonas var deras tredje barn.
Johnas växte upp med föräldrarna och syskon, först i Dråsa och sedan i Ervestorp, Tjällmo socken.

Anna Lisa och Johnas gifte sig 1799 i Ervestorp, Tjällmo socken och bosatte sig en gård i Kumla socken. De bytte 1801 till sig en annan gård i Sånnersta, samma socken. 
I första gården födde Anna Lisa första dottern Anna Cajsa och i Sånnersta sönerna Jonas och Anders.
Familjen flyttade därefter 1806 till gården Rostorp i Sköllersta socken där de köpt en av gårdarna. Dottern Maja Stina föddes där i dec 1808.

Maken Jonas som haft dålig hälsa avlider redan 10 sep 1809, 35 år gammal. Och begravs vid Sköllersta kyrka.

Anna Lisa får året efter hjälp av en dräng från Tjällmo socken, Pehr Persson, som hon gifter sig med i dec 1810 i Sköllersta kyrka.
Pehr föddes den 8 dec 1783 i Klofstena, Tjällmo socken.

Under följande år föder Anna-Lisa ytterligare fyra barn, två söner och två döttrar.

Familjen bor kvar i Rostorp till 1828 då de flyttar till en gård i Frommesta, Ekeby socken, med sina fyra barn.  Anna Lisas äldste son Jonas tar över gården i Rostorp samtidigt som han gifter sig.

I Frommesta, strax norr om Ekeby kyrka, driver de ett jordbruk som har rusthållaravtal. Detta innebär att de alltid skall hålla Nerke regemente med en ryttare med häst. Flera gårdar i Frommesta by hade liknande avtal. 

Där bor Anna Lisa och Pehr till 1835 då båda avlider. Anna Lisa den 18 januari, 56 år gammal och Pehr 20 juni, 52 år.
Båda begravs vid Ekeby kyrka.

Häradskarta ca 1870  Frommestads by norr om Ekeby kyrka. Söder om Örebro
Väg 51 går i dag norr-söder över kartan.    här I
Barnen

Anna-Lisas barn med  Johnas Jonsson

Anna Cajsa  född 18 juli 1800 i Kumla socken.

1819 gifter hon sig med Anders Persson född 6 juni 1794 i Svennevad socken.
De bosätter sig i Svennevads by där Anna Cajsa under åren fram till 1847 föder sex söner och tre döttrar. Några av dem avlider i unga år.

Anna Cajsa avled 1852, 52 år gammal, och Anders 1856, 62 år. Båda i Svennevad.

Några utvandrare
Deras son Johan August, född 1832, gifter sig 1861. Hans hustru Anna Lisa Ersdotter  föder sex döttrar och tre söner. De bodde på gården Bäck i Hallsbergs socken. Gården låg/ligger invid kyrkan och strax öster om den järnvägsstation som 1862 stod klar när järnvägen mellan Stockholm och Göteborg öppnades med en anslutning norrut in till Örebro stad. 


Alla sonens barn utvandrar med början 1886 till Lake County i Minnesota, USA. Många av dem tar efternamnet Otterblad när de utvandrar och bosätter sig också nära varandra.
Enligt de femåriga amerikanska befolkningsräkningarna tycks det ha gott bra för alla i Minnesota.Området ligger nordost om the Twin Towns – Minneapolis - St Paul.

Föräldrarna Johan August och Anna Lisa levde kvar i Hallsberg tills de avled 1928 resp. 1915.


Jonas  föddes 22 feb 1803 i Kumla.

Han gifter sig 1828 med Stina Andersdotter född 26 juli 1811 i Bo socken.
De bosätter sig först i Rostorp där dottern Maria Charlotta föds men flyttar sedan till Bo socken och hennes föräldrar. De bor där till 1835 då de flyttar till gården Hällebo i södra Sköllersta socken.

I Bo föds två barn och i Sköllersta fyra. Av de sju barnen avled två redan som unga.
Familjen bodde kvar i Hällebo och där avled hustrun Stina 1867, medan Jonas levde till 1885.
Deras äldste son Per Johan gifte sig och tog över gården medan deras två yngsta döttrar utvandrade till Nord Amerika.


Anders  föddes 31 januari 1806 i Kumla.

Anders gifter sig 1824 i Sköllersta med Cathrina Olsdotter född 1798.
Cathrina föder sex döttrar och en son där dock ett antal döttrar avlider i unga år. De sista döttrarna föds i Frommestad, Ekeby socken, dvs i samma by där Anders mor då bor.
Anders levde till 1882 och Cathrina till 1873 i Gällersta socken.


Maja Stina föddes 30 dec 1808 i Rostorp, Sköllersta socken.

Maja Stina gifter sig 1830 med Jan Jansson född 1803 i Tällmo.
De bosätter sig i Smedsbol i Tjällmo socken där Maja Stina föder fem söner och en dotter. Tre av dessa söner avlider dock i unga år
Maken Jan avlider redan 1846, 43 år gammal.

Maja Stina gifter inom två år om sig med en änkling och granne i Smedsbol, Lars Andersson född 1796.
De bosätter sig i Smedsbol med sina hemmavarande barn.

Södra Tjällmo socken
Maja Stina föder med Lars tre söner. Men två av dessa avlider som små. Den som lever vidare är min mormor Selmas far August, som föddes 18 oktober 1849.
Min mormor Selmas föräldrar  August och Augusta Larsson.

Dessa två familjer i Smedsbol och min mormors far August har jag tidigare skrivit om i några avsnitt.   Anna Lisas barn med 2a maken Pehr Persson 

Johan Peter  föddes 5 juni 1811 i Rostorp, Sköllersta socken

Johan Peter gifter sig 1835 i Frommesta by, efter det modern avlidit, med Greta Lisa Larsdotter, född 1812 i Sköllersta. De bosätter sig i Frommesta och Greta Lisa föder året efter en son.
Året därefter flyttar de till Sköllersta och där föder Greta Lisa en dotter och fyra söner. De bor bland annat i Fabbetorp och Rostorp.

I Rostorp bor sedan efterlevande barnbarn kvar ända till 1960 talet.


Greta Lovisa  föddes 3 mars 1815 i Rostorp, Sköllersta socken


Carl Gustaf  föddes 30 november 1817 i Rostorp, Sköllersta socken

Han arbetar från 1833 hos sin halvsyster Maja Stina i Smedsbol, Tjällmo socken.
Han gifte sig 1845 i Tjällmo med Ulrika Månsdotter född 4 januari 1820 i Perstorp.

De bor kvar i Tjällmo och Ulrika föder minst tre barn under dessa år.
Under många år bor de i Lilla Yxhult norr om kyrkan. De avlider också där 1885 resp 1896 och begravs vid Tjällmo kyrka.
Två av deras barn gifter sig och lever kvar i Tjällmo till en bit in på 1900-talet.


Eva Charlotta  föddes 19 maj 1821 i Rostorp, Sköllersta socken.

-----------------------

Flertalet platser som nämns på bloggen är utmärkta på kartan - länk till höger
Bilderna i denna blogg finns i bildarkivet - länk till höger
Uppgifter om Anna Lisa, Jonas och barnen finns också i min databas på Rootsweb under efternamn Jansdotter resp Jonsson   Länk.

Ritade släktträd där Anna Maria  och Johannes visas med sina förfäder finns i mitt arkiv för Östergötland och via  länken .  Jonas och Anna Lisa har där nummer 186 resp. 187 på sid 1:2.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar