måndag 9 mars 2015

Boel Månsdotter och Lasse Bengtsson i ÖvrabyFörfäder och släkt i Skåne.

Uppgifterna i denna beskrivning har jag funnit under min släktforskning. I kyrkböckerna och i olika arkiv.


Min farfar Teodors farfar Pers föräldrar var
Boel Månsdotter  som föddes den 25 dec 1773 i Övraby socken
och
Lasse Bengtsson  som föddes den 21 april 1756 i Benestads by och socken.

Per var deras andra barn född 11 dec 1798 i Övraby.


Modern Boels föräldrar var  
Aida Pålsdotter 1737-1809 och Måns Svensson 1740-1822.
Familjen bodde i Övraby när dottern Boel föddes men tycks tidigare bott i en annan – okänd - socken. Utöver Boel har jag bara funnit en syster Bengta f.1779.
De arrenderade en av de ca 25 gårdarna i Övraby.


Fadern Lasses föräldrar var
Hanna Jönsdotter 1720-1770 och Bengt Lasson 1718–1781.
Familjen bodde i Benestad by på gården nr 19 som arrenderades av Örups sätesgård.
Hanna födde sex barn, fyra söner och två döttrar.
Lasse var den femte i ordningen.

Övraby och Benestad strax söder om Tomelilla som i början av 1800 talet var landsbygd
Karta från ca 1865

Boel och Lasse gifte sig 1795 i Övraby. Boel var då 22 år och Per 39.


De bosatte sig på gården nr 2 i västra delen av Övraby och tog över arrendet efter hennes föräldrar som sedan bodde kvar på gården. Svärfadern var då 55 år gammal.

Av vigseluppgiften framgår att Lasse inte varit gift tidigare, dvs han hade troligen arbetat på gårdar olika byar. De sista åren före giftet troligen i Övraby.

Övraby nr 2 ägdes när de gifte sig av Bollerups säteri men köptes i början av 1800-talet upp av Övrabyborgs säteri.

Boel födde dottern Hanna 1796 och sonen Per 1798.
Övraby i slutet av 1700 talet
1900 talets Övraby på samma plats som ovan
 Dagens karta syns på Google Maps  

Övraby skiftades 1760 genom ett sk Storskifte. Dåvarande ägare slog genom detta samman sina utspridda odlingsytor runt byn till några få områden per ägare.
När Boel och Lasse gifte sig fanns ett 25 tal gårdsnummer i byn. Ett antal av dessa var sedan storskiftet hopslagna till Övrabyborgs säteri. Ca sju gårdar var sk rusthåll dvs bonden på respektive rusthåll hade åtagit sig att hålla Södra Skånsk Kavalleriregementet med ett visst antal ryttare utrustade med häst mm.
Flertalet av övriga gårdar i byn var arrendegårdar som ägdes av storgods i närheten, tex av Bollerup, Örup och Högestad.


Hustrun Boel Månsdotter avled i januari 1807, 33 år gammal. Dotteren Hanna var då 10 år och Lasse 8 år.

Lasse gifte sig några månader senare med Elna Trulsdotter f.1768 och 38 år gammal. Han själv var då 51 år.

Elna födde året efter, 1808, dottern Boel.

De bor kvar på Övraby nr 2 men uppgifter saknas från 1800 och fram till första husförhörsboken som börjar hösten 1813. Då har Lasse och Elna lämnat arrendet och bor med dottern Boel i ett hus som tillhör Övrabyborgs säteri.

Lasse Bengtsson  är hösten 1813 troligen sjuklig. Han avlider redan i januari 1815, 58 år gammal.


Sonen Per bor 1815 och 1816, 16-17 år gammal, som ’inneboende’ på gården Övraby nr 3. För att från 1818 arbeta som dräng på gården Övraby nr 20. Och då tillsammans med sin blivande hustru.

Några uppgifter om dottern Hanna samt 2a hustrun Elna Trulsdotter och dottern Boel har, efter det Lasse avled, inte kunnat finnas i kyrkböckerna. De finns dock alla nämna i bouppteckningen efter Lasse.Barnen

I första giftet

Hanna  föddes 4 april 1796 på Övraby nr 2

Hanna växer upp hemma och tar när hon är ca 16 år arbete som piga på annan gård. Troligen inom i en närliggande socken. Uppgifter om henne efter faderns död saknas.


Per  föddes 11 december 1798 på Övraby nr 2.

Han växer upp hemma fram till åren innan fadern avlider, Per blir då fosterbarn på gården Övraby nr 3 för att 1818 bli däng på gården Övraby nr 20.

Per träffar där sin blivande första maka, Agda Ingvarsdotter f.1793. Tillsammans flyttar de 1821 till Ullstorp och arbetar på gården nr 13.

De gifter sig 1926 och bosätter sig på en arrenderad gård, Ullstorp nr 5 som ägs av kyrkan.

Agda föder fyra barn där dock de tre första avlider i unga år.
Agda avlider 1838, 45 år gammal.

Per, 41 år gammal, gifter om sig med Sissa Persdotter f.1818 och 21 år gammal.

Sissa Persdotter
Per hans son Mårten och Sissa bosätter sig på gården Ullstorp nr 6.

Där föder Sissa nio barn. Bland dem min farfar Teodors far Lasse.

Per avlider i Ullstorp i december 1858, 60 år gammal.

Några av barnen fortsätter med odlingen av delar av Ullstorp nr 6 medan andra delar säljs.

Sissa avlider i Ullstorp 1894, 76 år gammal.

Per och hans två familjer har jag tidigare skrivit om i avsnitt från november 2011.


Kalkmålning i Övraby kyrka från 1100-talet

I andra giftet

Boel  föddes 4 juli 1808 på Övraby nr 2.

Boel växer upp hemma fram till faderns död. Därefter har jag inte funnit några uppgifter om henne eller hennes mor.


 
Övraby kyrka som 'alla' generationer i byn  har sett

 -------------

Flertalet platser som nämns på bloggen är utmärkta på kartan - länk till höger
Bilderna i denna blogg finns i bildarkivet - länk till höger
Uppgifter om  Boel Månsdotter och Lasse Bengtsson finns också i min databas på Rootsweb under respektive efternamn.
Ritade släktträd för Pers sonson Teodor och hustrun Anna, mina farföräldrar, och deras förfäder finns i mitt arkiv för Skåne.  Teodor och Anna har där nummer 20 resp 21.  Boel och Lasse har nr 161 resp 160.
  
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar