onsdag 21 september 2011

Pehr Nilsson och Elna Andersdotter


Min farmor Annas mor Mättas föräldrar.

Förfäder i Skåne.
Följande är en beskrivning av det jag funnit under min släktforskning.

I tidigare avsnitt framgår att min farmor Anna miste sin mor Mätta redan när hon var knappt två år. Något minne av sin mor Mätta kan hon därför inte haft. Men moderns föräldrar träffade hon troligen i Gärarp. Även om mormodern avled 1891 när Anna var 8 år. Kanske också morfadern Sven, som egentligen var moderns styvfar, som avled 1896.  Anna kom 1897 som 15 åring till morbrodern Nils och fastern Kierstina i Gärarp som fosterdotter (piga). Och då var redan hennes syster Elna där sedan 1894.

Min farmor Annas mor Mättas föräldrar var
Elna Andersdotter som föddes den 27 jan 1825 i Stora Tvären i Bjäresjö socken.
och
Pehr Nilsson som föddes den 19 maj 1820 i Sjörups by och socken.

Mätta var deras tredje barn och yngst. Mätta föddes 24 okt 1857 i Munka Tågarp, Tosterups socken strax efter det föräldrarna flyttat dit från Sövestad socken.


Elnas föräldrar var Marna Persdotter 1795-1866 och Anders Andersson 1795-1841. Efter det Anders avled gifte sig modern 1842 med Pehr Jönsson f.1813.

Elna var fjärde barnet av 11 där dock flera dog i tidig ålder. Elna växte upp hemma i Stora Tvären som ligger på slutningarna väster om Ystad. Hon arbetade hemma till dess hon gifte sig 1851.


Pehrs föräldrar var Mätta Jönsdotter 1793-1853 och Nils Claesson 1774-1821.  
Nils hade tidigare varit gift och från detta fick Pehr en syster Kjerstina f.1810.

Mätta födde i äktenskapet två pojkar Jöran och Pehr.

När Pehr var ett år avled fadern Nils och modern gifte om sig 1822 med änklingen Truls Larsson 1795-1870. Dvs Truls blev Pehrs styvfar.
Sjörups by på 1800 talet

Pehr växte upp i Sjörups by och gården nr 15 med den äldre halvsystern Kjerstina f.1810, från faderns första äktenskap, sin äldre bror Jöran f.1818 samt sina yngre syskon Anna f.1823, Nils f.1825, Ola f.o.d.1827 och Kjerstina f.1828 från moderns äktenskap med styvfadern.

När Pehr var sju år 1827 flyttade familjen tvärs över bygatan till nr 6. Varför har jag inte hittat någon uppgift om men på en senare karta över byn finns inte alla husen för nr 15. De är rivna (flyttade?) – kanske brann de ner?

Pehr gick i skolan i Sjörup. Skolan hade man redan byggt i Sjörup 1777!

Att Pehr hade annan far än den han växte upp med blev han troligen varse när han gick i skolan och fick reda på att hans efternamn var Nilsson och inte Trulsson som hans yngre syskon.

1836, när Pehr var 16 år, flyttade familjen från Sjörup till Årsjö by som lydde under Kargeholms säteri. De arrenderade gården nr 30.

När Pehr var 18 år tog han anställning som dräng på olika gårdar i närheten för att 1847 bli arrendator på en av kyrkans gårdar på nr 1 i Sövestads by.

   

Pehr Nilsson och och Elna Andersdotter gifte sig i april 1851 i Bjäresjö kyrka och hemma hos hennes föräldrar i Stora Tvären och bosatte sig på Sövestad nr 1.

I Sövestad födde Elna dottern Anna 1852 och sonen Nils 1854.

Under 1856 lämnade Nils och Elna arrendet på Sövestad nr 1 och flyttade tillfälligt hem till hans bror Jöran som då tagit över arrendet på Årsjö nr 30.

Men redan på våren 1857 flyttade familjen till Munka Tågarps by, nr 7, och blev arrendatorer under Toserups Säteri.

I Munka Tågarp föddes i okt 1857 dottern Mätta. Min farmor Annas mor.

Drygt ett år senare, vid jultid 1859, dog fadern Pehr Nilsson plötsligt, 39 år gammal, på vägen hem från kyrkan. Och Elna blev ensam med deras tre små barn.

Elna fick hjälp hemifrån. Hennes två bröder Hans och Anders flyttade 1860 från Stora Tvären till Tosterup, liksom en ogift man Sven Jakobsson f 1823 från Bjäresjö, till hennes hjälp.

I april 1861 gifte sig Elna Andersdotter och Sven Jacobsson och fortsatte arrendet i Munka Tågarp.


Efter några år, 1867,  flyttade Elna och Sven från Munka Tågarp till ett arrende i Gärarps by, nr 16 under Tosterups säteri. 
Gärarps by i början av 1800 talet.
Mot mitten av 1800 talet började gårdarna flyttas ut till
tillhörande markområde.
1878 bytte Elna och Sven gård till Gärarps by nr 15. Marken till nr 15 sträckte sig från byn – gården – och söderut.
Denna gård liksom all mark väster och söder om Gärarps by ägdes av Tosterups Säteri. Marken norr och öster om byn ägdes av Bollerups säteri.

När Elna och Sven äldre tog sonen Nils 1885 över arrendet. Han hade då 1879 gift sig med Kjerstina Ingvarsson, syster med Mårten som Mätta gift sig med året innan.

Elna och Sven bodde kvar i Gärarps by till sin död.

Elna Andersdotter avlider i Gärarps by den 11 juli 1891, 66 år gammal.
Sven Jakobsson avlider i Gärarp den 20 juni 1896, 73 år gammal.
Båda begravs i Tosterups kyrka.

Flera av Elnas äldre bröder hade då flyttat från Stora Tvären, bildat familj och bosatt sig i Stora Köpinge, dvs inte långt från Tosterup.


Barnen

Elnas och Pehrs barn

Anna  född 11 april 1852 i Sövestad nr 1.
Hon gifte sig med Christen Månsson f.1847 och de bodde först i Gärarps by men flyttade sedan till sätesgården Tosterup. Anna födde åtta barn där dock tre avled i unga år.
Anna och Christen bodde sedan i Munka Tågarp, Tosterup till sin död 1924 resp 1918, 72 resp 70 år gamla.
Deras yngsta dotter Matilda f.1885, min farmor Annas mors systerdotter dvs kusin, kom som gift att bo vid Skönabäck precis som min farmor Anna och farfar Teodor. De har i församlingsboken samma adress som Anna och Teodor hade under några år - Nya Skottarp. Anna och Teodor bodde då redan i Östra Ingelstad.


Nils  född 12 okt 1854 i Sövestad nr 1.
Nils gifte sig 1879 med Kierstina Ingvarsdotter från granngården nr 17. Kierstina var syster till Mårten Ivarsson som var gift med Nils syster Mätta - se nedan.
Nils och Kierstina hjälpte sina föräldrar med deras arrenden i Gärarp tills de 1885 tog över Nils föräldrars arrende av Gärarp nr 16.
I Gärarp föddes två söner Per 1879 och August 1884. Per avled dock 1893.

Efter det Nils syster Mätta avled 1884 tog Nils och Kierstina 1894 hand om Mättas dotter Elna. Året efter kom Mättas son Johan och 1897 Anna. Anna – som senare blev min farmor – var då 15 år. Anna stannade som fosterdotter (piga) hos familjen fram till dess Anna gifte sig 1905 med Teodor i Hannas. Johan lämnade familjen 1897 och Elna omkr 1898.
Familjen flyttade från Gärarp ca 1899 till ett arrende i Hannas nr 22.

Sonen August gifte sig 1911 med Ida Andersdotter och drev ett större jordbruk i Hammenhög nr 19 – vid västra infarten från Hannas. Ida födde fyra barn, en dotter och tre söner.

Nils och Kierstina flyttade till sonen som ’pensionärer’.

Nils och Kierstina avled 1943 resp 1935, 89 resp 80 år gamla. De är begravda i Hammenhög.


Mätta  - min farmor Annas mor - föddes 24 oktober 1857 i Munka Tågarp nr 7.

Mätta gifte sig 1878 med Mårten Ivarsson från granngården nr 2.
Mårten var bror till Nils hustru Kierstina (se ovan)

Mätta och Mårtens liv är beskrivet i ett tidigare avsnitt.


Inga barn föddes i äktenskapet mellan Elna och Sven Jakobsson.


Flertalet platser som nämns på bloggen är utmärkta på kartan - länk till höger
Bilderna i denna blogg finns i bildarkivet - länk till höger
Uppgifter om Elna och Pehr och barnen finns också i min databas på Rootsweb under efternamn Andersdotter el Nilsson.
Ritade släktträd för Elnas dotterdotter Anna och hennes make Teodor med deras förfäder finns på min Hemsida liksom i mitt arkiv för Skåne.  Teodor och Anna har där nummer 20 resp 21.  Pehr och Elna har nummer 86 resp 87.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar