torsdag 29 september 2011

Ivar (Ingvar) Pehrsson och Karna JohnsdotterMin farmor Annas far Mårtens föräldrar.

Förfäder i Skåne.
Följande är en beskrivning av det jag funnit under min släktforskning.

Min farmor Annas far Mårtens föräldrar var
Karna Johnsdotter som föddes den 24 dec 1830 i Gärarps by nr 12 i Tosterups socken
och
Ivar (Ingvar) Pehrsson som föddes den 27 nov 1831 i Gärarps by nr 5 i Bollerups socken.

Mårten född 1857 var deras tredje barn av nio syskon.


Vid Gärarp, Tosterup ca 1780
Karnas föräldrar var Kierstina Mårtensdotter 1803-1872 och John Svensson 1796-1881. Båda födda och uppväxta i Gärarp. Karna var deras tredje barn bland sju syskon.

Karna växte upp i Gärarps by nr 12 tillhörande Tosterups säteri och arbetade hemma fram till giftet.


Ivars föräldrar var Ingar Hansdotter 1799-1882 och Pehr Göransson 1831-1901. Båda födda och uppväxta i Kverrestad. De gifte sig där och flyttade 1831 till Bollerup och bosatte sig i Gärarps by.  Ivar (Ingvar) var deras andra barn av fem.

Ivar (Ingvar) föddes och växte upp i Gärarps by nr 5.


Båda Karna och Ivars föräldrar – familjer – bodde således i Gärarps by mellan Tosterup och Bollerup. Marken söder om och väster om byn ägdes av Tosterups säteri medan marken norr om och öster om tillhörde Bollerups säteri. Och så har det tydligen varit sedan 1300-talet då byn först finns omnämnd i dokument.

Gärarps by 1820

Tosterups mark delades vid enskiftet 1820 upp i 10 lika stora områden på vardera 34 tunnland. På Bollerups del blev det 6 områden. Och så fanns det ett Rusthåll med mark som rytteriet ägde och arrenderade ut. Då varje område tydligen var för stort för ett enskilt arrende fick fler arrendatorer dela på marken. Säterierna ägde ju all mark och kunde själva fördela denna mellan arrendatorerna.
1820 låg alla gårdarna samlade i byn – se kartan – men enskiftet föreskrev att gårdshusen som inte fick sin odlingsmark i anslutning till gårdarna skulle flyttas ut från byn. Oftast innebar detta att en ny gård byggdes upp – ibland med delar – trästockar – från den i byn.

Några kartor mellan 1880 och 1910 har jag inte hittat varför det inte finns uppgifter om hur utflyttningen eller nybyggnad skedde.
Men under 1800 talet bör husen succesivt ha förbättrats för att motsvara tidens krav på bostäder – tex trägolv i bostadsdelarna och järnspis i kök och bostadsrum. Man satte exv också in tegelstenar i korsvirket i stället för spjälor med ler- och halmfyllning.

I början av 1900 talet har gårdarna fått sin nuvarande placering enligt ett lantmäteridokument från 1915. Såväl Tosterup som Bollerup tycks något senare ha sålt ut marken till de enskilda brukarna. Häradskartan – se bild – visar var de olika ägorna låg. Några 1800-tals byggnader lär inte finnas kvar i dagens Gärarp.

Gärarp ca 1920


1878 gjordes på Tosterups sida en större omfördelning av arrendemarken och flertalt brukare fick då byta gård – detta enligt husförhörslängden. Och något liknande hände i slutet av 1800 talet men inte i lika stor omfattning.

Gårdar och mark arrenderades av en familj mot en penningsumma (motsvarande). Före enskiftet 1820 erlades arrendet med ett antal dagsverken på säteriet (sk 'hoveri') och en del av skörden. Dvs arrendatorn fick 1820 eget ansvar för odlingen etc.
Till sin hjälp hade arrendatorn åtminstone en dräng och en piga vid sidan av att barnen i familjen fick hjälpa till. Oftast gifte sig också en son eller dotter där familjen stannade kvar hemma för att senare ta över arrendet.
Djurbesättningen var den ’vanliga’  något oxpar (särskilt under första hälften av 1800 talet), ett antal hästar , kor, grisar, höns och kanske några gäss och får.
Efter enskiftet anställde säterierna egna torpare, drängar och pigor för att bruka den egna marken och sköta sin omfattande ladugårdsdrift.

I byn fanns också några sk gatuhus för hantverkare och äldre personer.


Karna och Ivar (Ingvar) gifte sig i dec 1852 och bosätter sig i Gärarps by nr 2  dvs hemma hos hans föräldrar. Gården var utflyttad till odlingsmarken som låg i nordvästra delen av byn.


Varför kallar jag fadern Ivar och (Ingvar)?
I alla kyrkböcker står Ingvar och alla barn får där efternamnet Ingvarsson resp Ingvarsdotter.
Men i skiftesdokumenten som lantmäteriet skrivit står Ivar. Och sonen Mårten kallar sig själv Ivarsson – och detta står även på hans familjs gravsten på Övraby kyrkogård. Och så står det också i min pappa Gunnars släktbeskrivning.


I Gärarp nr 2 föds nio barn, fyra pojkar och fem flickor, men tre pojkar som alla döps till Sven avlider i unga år.

1878 flyttar Karna och Ivar till Gärarp nr 17, Ivar och Karna är då 47 år, tillsammans med de yngre barnen. Även sonen Mårten som just har gift sig med Mätta följer med och bor där till 1881 då de flyttar till Övraby.
Detta skedde i samband med att Tosterup fördelade om arrendena på sin mark.


Det fanns många släktingar i byn - här en ögonblicksbild från 1880 enligt kyrkböckerna.

I nr 17  bor  Karna och Ivar liksom döttrarna Eljena och Ingrid. Sonen Mårten med hustrun Mätta och deras barn bor också här fram till dess de 1881 flyttar till Övraby.
Skånskt bondfolk i stugan - CS Bennet ca 1850

Äldsta dottern Elna med familj bor i nr 9. Maken Måns står som torpare vilket innebär att han arbetar åt någon annan – kanske åt Ivar, för 1890 flyttar de till nr 17 och tar över arrendet.

I nr 15 bor dottern Kierstina med maken Nils Persson tillsammans med Nils’ och systern Mättas moder Elna Andersdotter med styvfadern Sven Jakobsson.
Elnas bror Hans med hustru bor i nr 2, i nordväst.

Karnas far John bor i nr 12, i väster, liksom hennes bror Per med familj.
Hennes bror Jöns med familj bor i nr 18.

Ivars föräldrar Per och Ingar bor i nr 11 på norra sidan av vägen och inom Bollerups säteri. Där bor också Ivars yngsta bror Hans med sin familj.
I grannhuset nr 5 bor Ivars bror Pehr med familj.
Och i Bollerups by, någon km bort, bor systern Elna med sin familj.

Var gårdarna låg 1880 är inte helt känt eftersom det inte finns någon karta mellan 1820 och 1910 som kan visa detta. Men alla gårdarna utom nr 2 och nr 12 låg i byn, söder och norr om vägen. Kartan från 1920 talet visar troligen var odlingsmarken låg.

Ett annat exempel på släktens storlek i Gärarp under andra halvan av 1800 talet är:
Ivars föräldrar Per och Ingar fick 5 barn och 36 barnbarn.
Karnas förädrar John och Kierstina fick 7 barn och 41 barnbarn varav 24 föddes i Gärarp.
Ivar och Karna själva fick 9 barn och sammanlagt 27 barnbarn.
Endast ett fåtal av barnen dog i unga år.

Tycker detta visar på hur snabbt den svenska befolkningen ökade. Något som gjorde att många fick söka sig till andra arbeten än jordbruk – eller emigrera.
Bland barnbarnen fanns det flera som emigrerade till Amerika.

Kan här nämna att det i Gärarp nr 11 bodde en familj som 1894 emigrerade till sydvästra hörnet av delstaten New York och fortsatte med jordbruk där. Modern Elna i den familjen visar sig vara faster till min farfar Teodor, dvs syster till fadern Lasse.
Uppgiften hittade jag dels i kyrkböckerna men också hos en släktforskare på websidan Rootsweb där jag ju också har mina släktuppgifter.


Karna besökte Malmö 1897 och dottern Karna när hon skall föda sitt andra barn. Hon var Gudmor när dottern Ellen döps i mars 1897 i St Pauli kyrka.
Karna och kanske någon mer åkt då tåg via Ystad till Malmö. De steg troligen på tåget vid Svenstorps station mellan Tomelilla och Stora Köpinge och bytte tåg i Ystad. Dessa järnvägslinjer öppnades 1865 till Ystad och 1874 till Malmö.


Karna och Ivar bor kvar på Gärarp nr 17 till sin död, hemma hos dottern Elna och hennes familj som tagit över arrendet.

Ivar (Ingvar) avlider i november 1901, 70 år gammal.

Karna avlider i oktober1906, 76 år gammal.

Båda begravs i Tosterups kyrka.Skånska gårdar ca 1906  - Gustav Rydberg

Barnen

Elna född i jan 1853. Hon växer upp hemma och gifter sig 1873 i Gärarp med Måns Olsson f.1846. De arrenderar först Gärarp nr 12, bor sedan i nr 9 innan man 1890 tar över nr 17, som till dess arrenderats av hennes föräldrar. Elna föder tre barn men de två yngsta avlider unga.

Kierstina  född i juli 1855. Hon växer upp hemma i Gärarp och gifter sig 1878 med Nils Persson f.1854 från granngården nr 15. Nils var bror till Mätta som var gift med Kierstinas bror Mårten.
Nils och Kierstina hjälpte sina föräldrar med deras arrenden i Gärarp tills de 1885 tog över Nils föräldrars arrende av Gärarp nr 16.
I Gärarp föddes två söner Per 1879 och August 1884. Per avled dock 1893.

Efter det Per avled tog Kierstina och Nils 1894 hand om Mårtens och Mättas dotter Elna dvs  deras brorsdotter resp. systerdotter.  1895 kom också Elnas bror Johan. När Johan 1897 flyttade till annat ställe kom i stället deras syster Anna. Anna – som senare blev min farmor – var då 15 år.
Kjerstina och Nils lämnade Gärarp ca 1899 och flyttade till ett arrende i Hannas nr 22. Elna flyttade till annat ställe men Anna följde med som fosterdotter (piga) och stannade till dess Anna 1905 gifte sig med Teodor i Hannas.

Sonen August gifte sig 1911 med Ida Andersdotter och drev ett större jordbruk i Hammenhög nr 19 – vid västra infarten från Hannas. Ida födde fyra barn, en dotter och tre söner.

Nils och Kierstina flyttade till sonen som ’pensionärer’.

Nils och Kierstina avled 1943 resp 1935, 89 resp 80 år gamla. De är begravda i Hammenhög.


Mårten född aug 1857  - farmor Annas far. Han växer upp hemma och hjälper föräldrarna att bruka Gärarp nr 2. 

Mårten gifte sig 1878 med Mätta Persdotter från en granngård.
Mätta var syster till Kierstinas make Nils (se ovan).

Mätta och Mårtens liv är beskrivet i ett tidigare avsnitt.


Sven  född i jan 1860 men avled i aug samma år


Karna  född i juni 1861. Hon växer upp hemma och arbetar hemma samt hos sin syster Kierstina. 1883 flyttar hon till Malmö och börjar arbeta på fabrik. I Malmö träffar hon Anders Olsson född 1870 och från Gladsax. Han var skomakare.
De gifte sig i mars 1895 i Malmö. Karna födde åren efter två döttrar.
När den andra dottern, Ellen Viktoria Florentia, döptes var gudmodern Karnas egen mor Karna.
Hennes make avled 1947 i Malmö. Han var då änkling.


Sven  född i april 1864 men avled i jan året efter


Eljena född i jan 1866. Hon gifter sig 1887 i Tosterup med Sven Andersson f.1860 i Tosterup. Eljena föder 1888 dottern Anna. Året efter flyttar familjen till Övraby och där föds dottern Johanna 1890 och Ellen 1894. Efter något år flyttar de till Gärarp nr 5 i Bollerup och där föds sonen Axel 1896.
Eljena och Sven skiljer sig ca 1922 och Eljena gifter om sig med Stig Holm f.1877 i Kverrestad. Eftersom flera av barnen gift sig och bosatt sig i Malmö-trakten flyttar de dit. 
Eljena avlider 1948 och Sven Holm 1949, båda i Malmö, 84 resp 74 år gamla.


Sven  född i aug 1868. Han avled 1877, 9 år gammal.


Ingrid  född i juni 1871. Hon gifter sig 1895 i Hannas med Per Andersson f.1875 från Högesta. De bor de första åren i Tomelilla och Simrishamn. Ingrid föder där Axel Wilhelm Gotthard 1896, Ester Eleonora Maria Carolina 1897 och Wilhelm Knut Reinold 1899. Kanske föds flera barn senare.
När Ingrid och Per avlider 1966 resp 1948 bor de i Malmö, 95 resp 73 år gamla.


Flertalet platser som nämns på bloggen är utmärkta på kartan - länk till höger
Bilderna i denna blogg finns i bildarkivet - länk till höger
Uppgifter om Lasse  och Bengta och barnen finns också i min databas på Rootsweb under efternamn Jönsson el Andersdotter.
Ritade släktträd för barnbarnet  Bengtas son Teodor och hans hustru Anna med deras förfäder finns på min Hemsida liksom i mitt arkiv för Skåne.  Teodor och Anna har där nummer 20 resp 21.  Ivar och Karna har nr 84 resp 85.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar