måndag 30 maj 2011

Mårten Ivarssons familjer med Mätta och Johanna Persdotter

Min farmor Anna Larssons föräldrar
Mätta Persdotter och Mårten Ivarsson (Ingvarsson)

Förfäder i Skåne
Följande är baserad på min pappa Gunnar Larssons släktbeskrivning som han sammanställde i början av 1970 talet efter samtal med föräldrar och syskon. Jag har gjort tillägg baserat på det jag hittat i kyrkböckerna. Bilderna är tagna från Märtas och Gunnars fotoalbum samt från mina egna kort.

Min farmor Annas föräldrar var
Mätta Persdotter som föddes den 24 okt 1857 i Munka Tågarps by, Tosterups socken
och
Mårten Ivarsson, född den 20 aug 1857 i Gärarps by, Tosterups socken.


Mättas föräldrar var Per Nilsson och Elna Andersdotter. Båda var födda strax nordväst om Ystad där de också träffades och gifte sig. På våren 1857 flyttade de från arbete på Krageholms gård till nytt på Munka Tågarps gård som tillhörde Tosterups säteri.
Mätta hade två äldre syskon Anna och Nils. Fadern dog hastigt i dec 1859 och modern gifte om sig med en bekant hemifrån, Sven Jakobsson.
Modern och styvfadern flyttade till en av gårdarna i Gärarps by, nr 16, och från ca 1879 arrenderade de nr 15. Deras mark låg direkt söder om byn.

Mårtens föräldrar var Ivar/Ingvar Pehrsson och Karna Johnsdotter. Båda var födda på gårdar i Gärarps by och också växt upp där. De bodde på gården Gärarp nr 2 och det var där Mårten föddes och växte upp tillsammans med åtta syskon. 1879 flyttade föräldrarna över till Gärarp nr 17 där tillhörande mark låg sydväst om byn.

Gärarps by ca 1820 med gårdsnummer. Från skiftesdokument på Lantmäteriets hemsida.
En karta från 1860-talet visar endast Tosterups gårdar. Några gårdar har då flyttats ut till sina ägor väster om byn.

Gårdarna i byn Gärarp låg samlade vid vägen mellan Bollerup och Tosterup.
Gårdarna och marken ägdes helt av Bollerups säteri och Tosterups säteri. Gränsen gick mitt i byn - längs vägen. På 1860-talet skedde ett sk laga skifte där markerna runt Gärarps by delades upp mellan de olika gårdarna. Detta innebar att ett antal gårdar fick sin mark långt från byn medan andra fick mark i anslutning till byn och gården. Åren efter skiftet flyttades därför ett antal gårdar ut till  sin tilldelade mark. Gårdarna var alla ungefär lika stora, mellan 30 och 40 tunnland. Dessa arrenderades ut till lämpliga familjer som från detta fick eget ansvar att odla sin mark. Innan var arrendatorerna tvungna att samordna all odling och troligen rätta sig efter vad säteriernas inspektorer beordrade. Arrendet torde dock ha krävt att man som betalning var tvungna odla viss slags gröda som sedan levererades till säteriet. Säterierna verkar ha sålt ut gårdarna först strax efter första världskriget. Gårdsnumreringen på dagens kartor är förändrad jämfört med de jag hittat i skiftesdokumenten.
Flera av Mårtens förfäder och deras barn har levt i och brukat jorden i Gärarp.


Mätta och Mårten växte således upp inte så många meter från varandra.

Mätta och Mårten gifte sig i okt 1878  i  Tosterups kyrka.

De hade då båda bott några år på Gärarp nr 2, hans föräldragård.
I  juni 1877 födde Mätta en son Johan hemma hos sina föräldrar på nr 16. I kyrkboken står fadern som okänd men en anmärkning anger Mårten som Johans far. Johan avlider dock i jan 1879 på Gärarp nr 2.

När hans föräldrar 1879 flyttade över till en annan gård inom byn, nr 17, följde de med dit.

I Gärarp nr 17 föddes dottern Elna i mars 1879 och sonen Johan i dec 1880.

Hösten 1881 tog Mårten och Mätta anställning på Övrabyborg och bosatte sig där i en av arbetar/statar-bostäderna i Övraby.


I Övraby föddes min farmor Anna den 13 okt 1882.

Bara drygt ett år senare, i juni 1884, avled modern Mätta av kräfta (cancer), 27 år gammal. Hon begravdes på kyrkogården i Övraby.

Mårten gifte ganska snart om sig, i maj 1885, med en piga på Övrabyborg, Johanna Persdotter. Johanna var född i maj 1859.
Johanna bodde hemma hos sina föräldrar som också var anställda/statare på Övrabyborg.
Johanna hade då en son Per Martin född i maj 1884. 
Troligt är att Johanna var barnpiga/hushållerska åt Mårten när hustrun Mätta avled.

Johanna födde sedan i Övraby ytterligare nio barn
Edvard i feb 1886, men avled i jan 1888
Carl i mars 1887
Ida Kristina Jacobina i aug 1888
Axel i dec 1890
Ernst i maj 1893
Christian Edvard i aug 1895, men avled i nov 1898.
Einar Emil i aug 1897
Just Edvin i nov 1899
Herta Maria Ingeborg i feb 1904


Mårten Ivarsson arbetade vid Övrabyborg under hela sitt arbetsliv.
Han ägde på 1930-talet ett gammalt bostadshus i själva byn Övraby. Pappa Gunnar minns honom som äldre man, ganska mager och i medellängd.
Farmors styvmor Johanna Persdotter minns pappa som en kortväxt och knubbig kvinna. När pappa växte upp i Östra Ingelstad besökte han och farmor Anna vid flera tillfällen Johanna i Övraby.

Trots den stora barnaskaran deltog Johanna i arbetet vid herrgården ända tills hon med ålderns rätt stannade hemma.

Johanna avled i Övraby i maj 1935, 76 år gammal.
Hon begravdes på Övraby kyrkogård.

Från begravningen, där pappa Gunnar var med, finns flera fotografier från pappas fotoalbum.

Johannas grav

Mårten med sina 10 barn (tre avled i unga år)
barnen i ordning från vänster  Axel,  -  ,  Anna,  Johan,   Mårten,  -  ,  Elna,  -  ,  Herta,  -  och  Ida
De jag inte kan placera är  Carl,  Ernst,  Einar och  Just.
Begravningsgästerna. Min pappa Gunnar sitter tvåa från vänster


Mårten avled redan ett år därefter i juni 1936, 79 år gammal.

Liksom makarna och den avlidne sonen begravdes han i familjegraven på Övraby kyrkogård.


Mårten har i böckerna två olika efternamn,
Ingvarsson som finns i de flesta kyrkböckerna och som är efter hans fars dopnamn Ingvar. 
Fadern står dock i ett lantmäteridokument från 1860, som Ifvar Persson och som arrendator till Gärarp nr 2.
Och i min pappa Gunnars fotoalbum och på gravstenen på Övraby kyrkgård står Ivarsson.

Ivarsson är således det namn Mårten själv använde.

Barnen fick efter faderns förnamn, efternamnet  Mårtensson resp Mårtensdotter.

I kyrkböckerna framgår att barnen tidigt flyttade hemifrån. Inte så egendomligt mot bakgrund av den stora barnskaran och att Mårten och Johanna båda var anställda på Övrabyborg och inte hade någon egen lantgård som gav utrymme och tillgång till egen odlad mat.

I den tidigare beskrivningen över min farmor Annas uppväxt framgår att Anna fick lämna Övraby när hon var 12 år, 1894, för att bo, och vara piga, hemma hos sin biologiska mor Mättas bror Nils Persson. Som dessutom var gift med fadern Mårtens syster Kierstina Ingvarsdotter. 
Dessa bodde då i Gärarps by, nr 15,  där Mättas och Nils mor och styvfar hade bott.
Anna följde med Nils och Kierstina till Hannas dit de flyttade ca 1899 och stannade där fram till dess hon gifte sig med farfar Teodor.


Barnen

PS! Följande uppgifter kommer från pappa Gunnars beskrivning men också från det jag funnit under släktforskningen.
Har någon som läser detta ytterligare uppgifter – eller rättelser –
tar jag gärna emot dessa.
Som också framgår av fotot ovan från Johannas begravning har jag inte kunnat identifiera alla barnen.

Mårten Ivarssons och Mätta Persdotters barn

Johan född i juni 1877 i Gärarp nr 16 men avled redan i jan 1879 i nr 2.

Elna född i mars 1879 i Gärarp nr 17, Tosterup. Hon gifte sig med nn Strid. De bodde bla i Örup. Maken avled 1941 medan Elna levde till jan 1962. Hon avled i Östra Ingelstad och var då nästan 93 år gammal.

Johan född i dec 1880 i Gärarp nr 17, Tosterup. Han gifte sig 1910 med Johanna Andersdotter född i Stora Herrestad 1883. Efter att arbetat på olika gårdar skaffade de sig ett lantbruk, ett så kallat egna hem, på 10 tunnland vid Köpingsberg, strax öster om Ystad.
Johanna avled 1968 och Johan 1974, 85 resp 94 år gamla. De bodde då i Tomelilla.

Anna, min farmor, född i okt 1882 i Övraby. Hon gifte sig 1905 med Teodor Larsson född i sep 1882 i Hannas. Efter att arbetat på flera gårdar i södra Skåne köpte de 1923 en lantgård i Östra Ingelstad.
Anna födde åtta barn. Min pappa Gunnar var först, född 1906.
Anna avled 1967 och Teodor 1969, 85 resp 86 år gamla.
Fler uppgifter om familjen har jag tidigare skrivit om i ett inlägg från december 2010.


Mårtens barn med Johanna Persdotter

Johannas son före giftet
Per Martin föddes i maj 1884 i Övraby. Fadern är ej nämnd i kyrkboken.
Han finns i Ystads församlingsbok från 1900 antecknad som mjölnarbiträde och arbetar på en ångkvarn i Ystad. Enligt min pappa Gunnars släktbeskrivning skall han senare ha utvandrat.

Johanna födde i Övraby ytterligare nio bar.

Edvard född i feb 1886 i Övraby men avled i jan 1888.

Carl född i mars 1887 i Övraby. Han tog anställning som dragon i Ystad och blev senare polis i Malmö.
Han bytte efternamn från Mårtensson till Sjödahl och gifte sig 1941 med Ella Billström född 1897 i Stehag. Ella dog 1958 och Carl 1964 i Malmö. De blev 61 resp 77 år gamla.

Ida Kristina Jacobina född i aug 1888 i Övraby.
Hon gifte sig 1909 med Axel Andrée född 1882 i Stora Köpinge.
De bodde i Ystad och Axel arbetade på järnvägsbolaget mellan Ystad och Malmö (senare S.J.). 
Ida födde fyra barn varav ett dog strax efter födelsen.
Barnen hette Carl Erik, Folke och Inga. Alla tre bildade familj. Inga med Vagn Mikkelsen i Grenå, Danmark.
Mina föräldrar umgicks med familjen under den tid vi bodde i Ystad.

Ida och Axel har besök av två av sina barn och barnbarn i sin sommarstuga i Ystad sandskog. 
På fotot finns också mina föräldrar Märta och Gunnar samt min syster Vivi och jag själv. 
Ida avled 1963 och Axel 1972 i Ystad. 
75 resp 90 år gamla.Axel född i dec 1890 i Övraby. Han gifte sig 1921 med Anna Maria född 1899 i Östra Ingelstad. De bodde och arbetade i Tomelilla.
Axel avled 1987 och Ann Maria 1988, 97 resp 89 år gamla.

Ernst född i maj 1893 i Övraby. Han gifte sig 1922 med Ida Natalia född 1900 i St Olof.
Ernst avled 1960 och Ida 1995 när de bodde i Bodarp, Skegrie.
De blev 67 resp 94 år gamla.

Christian Edvard född i aug 1895. Men han avled i nov 1898

Einar Emil född i aug 1897 i Övraby. Han gifte sig 1927 med Elsa Sofia f.1901.
Einar arbetade vid tullverket i Malmö och avled 1963 i Skeglinge, 66 år gammal.
Elsa Sofia avled 2001, 100 år gammal.

Just Edvin född i nov 1899 i Övraby. Han gifte sig 1943 med Else Maria född 1922 i Malmö. De bodde och arbetade i Tomelilla.
Just avled 1991 och Inge Maria 1997 i Tomelilla. De blev 91 resp 74 år gamla.

Herta Maria Ingeborg född i feb 1904 i Övraby. Hon gifte sig 1928 med Alfred Nilsson född 1905 i Östra Ingelstad. De bodde och arbetade i Tomelilla.
Herta avled 1960 och Alfred 1997 i Tomelilla. De blev 56 resp 92 år gamla.

 
Flertalet platser som nämns på bloggen är utmärkta på kartan - länk till höger
Bilderna i denna blogg finns i bildarkivet - länk till höger
Uppgifter om Mårten, Mätta och Johanna samt barnen finns också i min databas på Rootsweb under efternamnen Ivarsson Ingvarsson Persdotter eller Mårtensson.
Ritade släktträd för min farfar Teodor och farmor Anna med deras förfäder finns på min Hemsida liksom i mitt arkiv för Skåne.  Mårten och Mätta har där nummer 42 resp. 43.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar