onsdag 18 maj 2011

Augusta Gustafsson och August Danielsson

Min morfar Emils familj
Augusta Gustafsson  och  Daniel August Danielsson

Förfäder i Östergötland
Följande är baserad på min egen forskning i kyrkböckerna.
Har dock här använt några uppgifter som jag tagit från min pappa Gunnar Larssons släktbeskrivning som han sammanställt efter samtal med min mamma Märtas föräldrar och syskon.

Min morfar Emils föräldrar var
Augusta Amalia Gustafsdotter som föddes den 12 sep 1853 i Bänorp  i Ljungs socken och
Carl Gustav Viktor Gustafsson som föddes den 13 dec 1954 i Örserum i Gränna socken.
De var dock aldrig gifta. När det visade sig att Augusta var gravid emigrerade Viktor till Nord Amerika. 
Detta finns beskrivet i föregående inlägg.

Efter det Emil föddes den 29 aug 1880 blev troligtvis frågan för hennes föräldrar Vem skall vi se som svärson?

Augustas egna tankar om detta har vi inte. Vi vet således inte om hon själv valde maken eller om hennes föräldrar övertalade henne - bestämde? - att hon skulle gifta sig med sin kusin.

Kusinen Daniel August Danielsson var född den 10 jan 1854 i Wik i norra Tjällmo socken.
Hans föräldrar var Augustas mors syster Johanna Andersdotter och Daniel Andersson från Wik.

Augusta och August gifte sig den 7 maj 1881 i Bänorp. Och där bodde de också de första månaderna.

Karta med Wik och Risa i norra Östergötland.


På hösten 1881 flyttade de till gården Risa i Tjällmo socken, strax öster om Tjällmo samhälle. Detta var deras mödrars föräldragård.


I Risa föddes Augustas och Augusts första gemensamma barn,
Gustaf Adolf den 4 juli 1882 och
Axel Charles den 19 sep 1883.

När Augusta var gravid med det tredje barnet flyttade de till Bänorp där dottern Selma Augusta föddes den 17 dec 1984. Hon avled dock i maj 1886.

Familjen flyttade på hösten 1886 till Augusts föräldragård Wik i norra Tjällmo socken. August står i husförhörsboken som arrendator till ena hälften av Wik.

När fjärde barnet Elin Maria skulle födas i maj 1888 återvände de till Bänorp. Men efter det Elin avlidit efter knappt ett år flyttade de tillbaks till Wik. Detta enligt kyrkboken. Det troliga är dock att August under året varit hemma i Wik och skött om gården.

Eftersom Augustas far Gustaf och mor Maja-Lotta blivit så gamla att de ville att Augustas familj skulle hjälpa till i Bänorp och förbereda sig på att ta över vid föräldrarnas bortgång flyttade de 1891 från Wik till Bänorp. 
I Ljungs husförhörsbok anges att de arrenderade 1/3 del av marken.
Augustas äldre syster Charlotta och hennes familj med Göran Sällin hade då sedan 1878 varit bosatta i Bänorp och arrenderat en annan 1/3 del.

Nu tror jag inte att de var och en skötte de olika tredjedelarna utan familjerna hjälptes säkert åt tillsammans att odla och sköta djuren på Bänorp-gården. Detta  i samverkan med mödrarnas föräldrar och deras anställda drängar och pigor.

Systern Charlotta med maken Göran Sällin och deras barn bodde från 1878  i ’huvudgården’, dvs den norr om vägen och i anslutning till vägkorset, medan föräldrarna Gustaf och Maja-Lotta bodde i den granngård som de några år tidigare köpt in och som ligger söder om vägen.
Augusta och August med barnen flyttade 1891 in i denna gård och bodde där tillsammans med föräldrarna.

Skifteskarta från 1902.

I Bänorp födde Augusta barnen
Hilda Eleonora i maj 1891, men hon avled i juli året efter, samt
Hilma Viktoria som föddes i sep 1895.

Min morfar Emil växte således upp med tre halvsyskon Gustaf, Axel och Hilma.

När Augustas far Gustaf avled i mars 1895 ärvde de två döttrarna Charlotta och Augusta var sin fjärdedel av gården medan hustrun Maja-Lotta fick den andra hälften.

Åren efter Gustafs död 1895 byggdes flera av byggnaderna på gårdarna ut, exv de båda stallen och logarna. Detta framgår av ’sedvanliga’ noteringar på byggnadernas insida. För att (troligen) bekosta utbyggnaderna såldes 1898 några mindre torp med mark inom den södra delen av fastigheten.


Flygfoto från ca 2009 över centrala Bänorp med byggnaderna enligt skifteskartan ovan.

När Augustas syster Charlotta Sällin avled 1898 blev det troligen tvunget att formellt dela på gården. Modern Maja-Lotta var då 77 år och gav troligen sitt medgivande till att även hennes del av gården fick delas mellan döttrarnas familjer.

För att delningen skulle bli riktig tog man hjälp av dåtidens lantmäteri och den kunskap de hade.
Delningen finns beskriven i ett omfattande dokument som i dag kan läsas på Lantmäteriets hemsida ’Historiska kartor’. Ovanstående skifteskarta är kopierad från detta dokument.
Man ser där att varje del av gården värderas efter hur bra varje litet delområde var. För odling, för bete respektive hur bra skogen växte. 
Även de olika byggnaderna värderades. Men inte de djur som fanns på gårdarna. Dessa ägdes troligen redan av respektive familj och av modern Maja-Lotta.
All värdering tycks ha gjorts efter de normer som användes när man delade upp en by vid ett Laga skifte. Laga skiftet i Bänorps by gjordes 1835.

Delningen skedde 1902 och resultatet blev två lika värdefulla delar. Familjen Sällin fick den centrala delen av gården (B) medan Augustas familj, Danielssons, fick två delar (A) på var sin sida därom. Se kartan ovan. Den totala ytan med åker, äng och skog blev beräknad till ca 28 ha för varje del.
Detta innebar att Sällin också fick grannhuset Nysätter  och Danielssons gården Fredriksberg, där min mormor Selmas morföräldrar och hennes äldste bror bodde. En liten del av gården i söder med torpet Bergsätter lämnades dock som gemensamt ägd, och den delen såldes strax efter. 

Redan 1905 avled fadern Göran Sällin. 
Eftersom ingen av de fyra döttrarna Sällin eller deras bror var beredda att ta över lantbruket såldes Sällins gård samt djur och redskap.
Barnen ärvde således var sin femtedel. Den äldsta dottern Antonia var gift med en snickare Gustaf Gustafsson och bodde i Ljungsbro (Malfors) medan den näst äldsta Signe redan 1900 utvandrat till New York och gift sig där. De andra två döttrarna, Aurora och Eleonora, utvandrade till systern i New York 1906 resp 1907. Sonen Hjalmar följde 1909 efter dit. I New York blev efternamnet Salline.

Augusta och August Danielsson fortsatte att bruka sin gård. De hade sönerna Emil, Gustav och Axel samt dottern Hilma som hjälp.
 Danielssons bostadshus i Bänorp med fadern August, sönerna Gustaf och Axel samt dottern Hilma. Bilden är tagen ca 1912.
Huset hade två rum och kök på nedre botten och ett rum på andra våningen. 
I dag är övervåningen utbyggd och huset renoverat.


Bänorp från öster med Danielssons bostadshus (blått) till vänster 
och Sällins gård till höger. Bilden togs i maj 2007.


Sällins gård från gårdstunet (2007)

Sällins bostadshus hade 1902 ett rum och kök på nedre våningen och två rum på övervåningen.


Husen i centrala Bänorp har i dag i stort samma storlek som 1902. Men är naturligtvis  moderniserade.

Danielssons ladugård från väster (2007).
 
Enligt bouppteckningen 1898 efter Charlotta Sällin hade denna familj
1 par  Hästar, 1 par  Oxar, 8 st  Kor, 
2 st  Kvigor, 1 st  Tjur, 4 st  Får med lamm, 1 st  Bagge, 11 st  Grisar och
18 st  Höns.

Troligen hade Danielssons ungefär samma djurbesättning.
Modern Maja-Lotta ägde troligen också några fåtal djur.

Arbetet på gården tycks dock inte gått lika bra för Danielssons som när Augustas föräldrar var de drivande ägarna. När Augusta och August blev i 58 års åldern beslöt de att sälja gården och flytta till en mindre krävande gård.
1912 lämnade de Bänorp och flyttade till gården Bålorp, i Björkebergs socken/kommun, någon mil syd om Bänorp.

August och Augusta framför bostadshuset i Bålorp.
(ca 1928)


Till Bålorp följde 1912 sönerna Gustav och Axel med liksom dottern Hilma. Sonen Gustav var då sjuk och oftast sängliggande. 
Hilma stannade enligt uppgift hemma för att hjälpa föräldrarna med bla vården av brodern. 

Sonen Emil, min morfar, med sin familj beslöt 1912 att flytta hemifrån och ta anställning på en annan gård. Detta finns beskrivet i ett tidigare avsnitt från februari 2011.
När Augusta och August blev 75 år (och sönerna ca 45) beslöt de att flytta till en mindre gård. Det blev till Säbylund i Ljungs kommun. 
Dit kom de 1929 tillsammans med sönerna och dottern.

Gården Säbylund var så liten att sonen Axel och dottern Hilma tillsammans kunde klara det lilla lantbruk som fanns.

Bostadshuset i Säbylund ca 1936 med Emils dotterdotter Gunilla på besök.
Huset hade 2 rum och kök och ladugård med  tre djurbås  för häst och kor. Utrymme fanns säkert också för några grisar och för höns.


I Säbylund avled 
Augusta i september 1932 och
August i oktober 1936. 
De blev 79 resp. 82 år gamla.
Båda är begravda i sin familjegrav på Ljungs kyrkogård.
I april 1936 avled sonen Gustaf på sjukhus i Vadstena.Barnen

Augustas son Emil med familj, dvs min morfar och mormor, flyttade efter det de 1912 lämnade Bänorp mellan olika gårdar runt Linköping och till slut 1930 in till Linköping. Detta finns närmare beskrivet i ett tidigare inlägg från februari 2011.

Sonen  Gustaf bodde hemma och hjälpte föräldrarna. Han var dock under lång tid sjuk och tidvis sängliggande. Eller vårdades på sjukhus i Vadstena. Han avled 1936, 54 år gammal, på sjukhuset i Vadstena och blev begravd på Ljungs kyrkogård.

Sonen Axel bodde hemma och hjälpte föräldrarna med jordbruket. Efter det föräldrarna avled bodde han tillsammans med systern Hilma i Säbylund. Och i Viphagen efter det Hilma gift sig och flyttat dit. 
Axel avled efter en tids sjukdom 1957, 73 år gammal. 
Han begravdes på Ljungs kyrkogård i familjegraven.


Dottern Hilma bodde hemma och hjälpte föräldrarna med hemmet och jordbruket. När föräldrarna avlidit bodde hon och brodern Axel kvar i Säbylund. Hon träffade där grannen i gården Viphagen, Oscar Svensson som troligen hjälpte dem med exv plöjning och skörd. Oscar var änkling och hade en son Kurt som var i övre tonåren.


Hilma, 51 och Oscar, 48 gifte sig 1946. 
Säbylund såldes och Hilma och brodern Axel flyttade över till Viphagen.

Axel Danielsson, Hilma, Oscar och Kurt Svensson


Hilma, Oscar och Axel brukade sedan Viphagen. Sonen Kurt hjälpte till hemma men arbetade efter värnplikten inne i Ljungsbro samhälle.
Efter det Axel avlidit 1957 såldes Viphagen och familjen flyttade in till Ljungsbro där de köpt en äldre villa, inte långt från Cloetta fabriken. Hilma var då 61 år och Oscar 59.

I sep 1959 avled Oscar hastigt, 62 år gammal. Oscar begravdes på Ljungs kyrkogård i en familjegrav.

 


Hilma har här besök av brodern Emils döttrar, och mina mostrar, Gerda Knutsson och Elin Persson samt Gerdas make Axel.I Ljungsbro bodde Hilma kvar i huset tillsammans med Oscars son Kurt fram till 1970 talet.  Huset såldes då och de flyttade till en nybyggd lägenhet i samhället.Ett annat släktbesök.
Hilma avled i mars 1983, 87 år gammal. 
Hon begravdes i Oscars familjegrav på Ljungs kyrkogård.

Några av boställena. Bänorp i mitten, Säbylund och Viphagen i nedre vänster hörn och Ljungsbro strax utanför kartans nedre högra hörn.
Bålorp ligger ett antal km söder om kartan.

Hilma höll nära kontakt med sin och min morfars Emils släkt. Liksom med min farmors Selmas släkt. Flertalet bodde ju i området mellan Linköping och Göta kanal. 
Hon hade också sedan hon växte upp i Bänorp brevkontakt med åtminstone en av kusinerna från Bänorp,  Eleonora Sällin. Eleonora lämnade 1907 Bänorp för New York. Och Sällin blev Salline i USA.
 
I New York gifte sig Eleonora ca 1925 med Nils Lagerholm som kom till New York från Söderköping 1921. 
De fick 1926 sonen Nils. 

I Hilmas fotoalbum, som jag fått låna av Oscars son Kurt, finns flera fotografier som Eleonora skickat i breven till Hilma. Den senaste bilden som finns där är från hösten 1957. Något brev fanns inte i Hilmas klippbok.
Bilden här är från ca 1952

Flertalet platser som nämns på bloggen är utmärkta på kartan - länk till höger.
Bilderna i denna blogg finns i bildarkivet - länk till höger
Uppgifter om August och Augusta och barnen finns också i min databas på Rootsweb under efternamn Danielsson.
Ritade släktträd där August och Augusta visas med deras förfäder finns på min Hemsida liksom i mitt arkiv för Östergötland.  August och Augusta har där nummer 44B resp. 45.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar