onsdag 17 augusti 2016

Maja Jönsdotter och Peter Gustafsson i Slättmon och BänorpMin morfar Emils morfar Gustaf Petterssons föräldrar
Maja Jönsdotter och Peter Gustafsson och deras förfäder.


Förfäder i Östergötland
Följande är baserad på min egen forskning i kyrkoböcker och andra arkiv.
----------------------

Min morfar Emils morfar Gustaf Petterssons föräldrar var
Maja Maria Jönsdotter född den 1 juli 1779 i Bänorps by, Ljungs socken
och 
Peter Gustafsson  född den 26 augusti 1779 i gården Slättmon, Ljungs socken. Anm. Slättmon stavas ibland Slätmon.

Gustaf, Emils morfar, var deras andra barn och född 1813 i Slättmon, Ljungs socken.

Maja Maria Jönsdotters föräldrar i Bänorps by var
Catrina Larsdotter 1750 – 1812  född i Vågersta, Ljungs socken
och
Jöns Håkansson 1741 – 1812  född i Södra Lund, Flistads socken.

Maja var deras andra barn och hon hade två syskon som blev vuxna.

Via Majas far Jöns och farfadern Håkan leder släktträdet tillbaks till den äldsta kända familjen i Bänorp och till mitten av 1600-talet.


Peter Gustafssons föräldrar i Slättmon var
Catharina Persdotter  1755 – 1794  född i Klasbäck, Ljungs socken
och
Gustaf Persson  1746 – 1815  född i Slättmon.

Peter var deras andra barn och han hade en syster Catharina som också blev vuxen.

Karta från ca 1970  med Bänorp i mitten och Slättmon strax väster om. Ljungsjön i nederkant uppkom vid en reglering ca 1930 för en kraftstation för Cloetta fabriken - tidigare fans enbart en smal Motala ström förbi Ljungs slott.
Maja och Peter gifte sig 1808 i Ljung.
De bosatte sig i hans föräldragård, Slättmon.

Maria födde här tre barn, två döttrar och en son. Där det första, en dotter, avled ett år gammal.

Liksom gårdarna runt Slättmon drev de jordbruk med boskapsdrift enligt tidens möjligheter. Detta framgår av bouppteckningarna från Slättmon.

De arrenderar gården. Den finns nämligen inte värderad i hans föräldrars bouppteckningar. Troligen var det Ljungs Säteri som var ägare. Arrendet betalade de troligen genom arbete åt Säteriet.


När Maja efter sina föräldrars död 1812 ärvde en del av föräldrarnas mark i grannbyn Bänorp fick de större markyta att bruka.

Maja ärvde gården i Bänorp tillsammans med sin syster Cathrina och bror Lars. Maja och Cathrina ärvde 1/24 mantal vardera och brodern Lars tilldelades 2/24 mantal.
Maja och Catrinas familjer och brodern Lars brukar ägorna i Bänorp i samverkan med övriga ägare i Bänorp enligt dåtidens brukningssätt. Bänorps by var nämligen ännu inte skiftad.
Det egna jordbruket i Slättmon var de själva ansvariga för.

När brodern Lars 1817 flyttar till Hornstäve skattegård i Vreta Kloster och gifter sig, säljer han sin del till Maja och Peter.  De äger därefter 3/24 mantal.
Marias syster Cathrina gifter sig 1806 och bosätter sig i Bänorps södra del, i Lilla Bänorp.

När Bänorps by 1833 blev skiftad, dvs marken i byn blev uppdelad i bestämda sammanhängande jordlotter för varje ägarfamilj, flyttade Maja och Peter över med sina djur och redskap till Marias föräldragård i Bänorp.


Kartan efter Laga skiftet i Bänorp 1833-1835 visar att Maja och Peter blir ägare till södra delen av Bänorps by - del A - nr 1:2. Och detta tillsammans med Majas syster Cathrina med maken Sven Eriksson. Det är en tredjedel av hela Bänorps mark. Det är de två nedre områdena där systern Cathrina ca 1836 tog hand om den nedre delen.
Delarna B- nr 1:3, C -nr 1:4, D- nr 1:5 och E - nr 1:6 , tilldelades andra släktingar. Alla var släkt till Simon Håkansson som var ensam bonde i Bänorp under början av 1700 talet. Han var Marias och Cathrinas farfars far.
Handlingarna finns på Lantmäteriets hemsida Historiska kartor.

Jag har i ett tidigare avsnitt om sonen Gustaf och hans familj beskrivit vilka ägare som fanns i Bänorp vid Laga skiftet. 
Beskrivningen finns i bloggavsnittet från feb 2013.
Ett dokument finns också i mitt ’Arkiv Östergötland’, länk till höger.
Anm. På skifteskartan har inte de torp som fanns i utkanten av Bänorps ägor ritats ut – de ingick ju inte direkt i skiftesdelningen.


Peter och Maria bosätter sig på den gård i vägkorset som jag i tidigare avsnitt kallat ”Sällins” dvs norr om vägkorset. Gården låg/ligger troligen på den plats där den första gården i Bänorp uppfördes.
Majas syster Cathrina bor med sin familj i en nybyggd gård 'Lilla Bänorp' på södra delen av ägorna.

Gårdstunet vid släktgården i Bänorp. Foto från 2007. Maja och Peters bostadshus låg strax framför det på bilden och var ett timrat hus liksom stallet till vänster. De högra husen fanns inte i början på 1800 talet.

När Maja och Peter 1833 flyttade över till Bänorp var sonen Gustaf 20 år och dottern Maja Cajsa 18 år varför de var aktiva i gårdens drift.
Maja Cajsa gifter sig 1842 och bosätter sig i Vreta Kloster socken men kommer med familjen senare tillbaks till Bänorp.


Peter Gustavsson avlider i Bänorp i juni 1843 , 63 år gammal. Han begravs på Ljungs kyrkogård.

Hans bouppteckning visar att det på gården bla fanns ett par oxar, tre kor, 11 får, två getter samt sju grisar. Utsädet bestod av råg, vete, korn, blandsäd, ärtor samt potatis.

Sonen Gustaf fortsätter driften av gården i Bänorp och 1846 gifter han sig med Maria Charlotta Andersdotter från Risa i Tjällmo socken. 

Maja Jönsdotter, som enligt husförhörsböckerna var bräcklig under många år, levde till december 1856. Hon var då 77 år gammal och begravdes vid sin makes sida på Ljungs kyrkogård.


De två systrarna Maja och Cathrina och deras familjer delar strax efter skiftet upp den tilldelade marken. Cathrina får den sydliga delen och Maja den norra. 

Systern Cathrina och hennes man Sven Ericsson arrenderar ut sin del eftersom maken var sjuk. Den arrenderande familjen Anders Jönsson f.1810 och Maria Olofsdotter f.1804 får när Catharina 1850 avlider ärva en del av Lilla Bänorp. Troligen mot att maken Sven Ericsson fick bo kvar på s.k. undantag.
1850 hade dock Anders Jönsson avlidit och Maria Olofsdotter gift om sig. 
Maria Olofsdotters familj bor sedan i Lilla Bänorp till dess hon avlider 1885. Några år senare tar socknen över gården Lilla Bänorp som under ett antal år blir ett av socknens Fattighus.  
Cathrinas make Sven Ericsson avled hösten 1858.


Barnen

Maria Catharina  föddes 22 februari 1810 i Slättmon. Hon avlider dock redan i april 1811.

Gustaf  föddes 18 mars 1813 i Slättmon

Gustaf växte upp hemma och deltar i jordbruket, först på gården Slättmon och från 1833 i Bänorps by.

Efter fadern avled 1843 driver han jordbruket vidare. Efter några år, 1846, gifter han sig med Maja Lotta Andersdotter från Risa i Tjällmo socken.

Maja Lotta föder kommande år fyra barn där dock de två första avlider i späd ålder.
De två yngsta, döttrar, växer upp och bildar familj.

Den äldsta Sofia Charlotta f.1851 gifter sig med drängen på gården Göran Sällin och bosätter sig i Godegårds socken.

Den yngsta dottern Augusta Amalia, f.1853, föder 1880 min morfar Emil för att året efter gifta sig med sin kusin August Danielsson f.1854 från Tjällmo.

Dessa två familjer har jag tidigare skrivit om.  Bloggavsnitt maj 2013 för Sofia Charlotta och maj 2011 för Augusta Amalia.

Gustaf och Maja Lotta ökar sitt ägande av mark inom Bänorps by från 2/6 delar till 5/6 delar. De köpte mark av de som avlider eller flyttar ut från byn och som oftast var avlägsna släktingar.

Döttrarnas familjer får ta över var sina delar av gården. Sällin familjen 1878 och Danielsson 1891.

Gustaf avlider i mars 1895, 82 år gammal medan Maja Lotta lever till mars 1904. Hon blev 83 år.  Båda begravs på Ljungs kyrkogård.

Gustaf och Maja Lotta har jag tidigare skrivit om i ett par bloggavsnitt 
 från okt 2012 och feb 2013.


Maria Catharina föddes 20 mars 1815 i Slättmon.

Maja Cajsa gifter sig 1842 med Carl Magnus Nilsson f.1818 i Kaga socken.
De bosätter sig på en gård i Vreta Kloster och senare i Brunneby socken. 
Men familjen återvände till Bänorp 1853.

I Bänorp bor de på gården Nysätter som ligger granne öster om Gustafs gård. Troligen byggs gården om, kanske en helt ny. De lånar nämligen pengar för detta mot inteckning i huset.

De är då båda i 35 års åldern och har fyra barn när de flyttar tillbaks till Bänorp och där föds ytterligare en flicka.

De deltar i jordbruket på Gustafs gård men har säkert en egen odlingslott på Gustafs mark.

Av barnen gifter sig den äldsta dottern Johanna Carolina 1862 med en Lifgrenadjär Sjölin och de bosätter sig i Säby i södra Ljungs socken.

Deras förste son Carl Gustaf avlider i Bänorp 1869, 25 år gammal.

Maja Cajsa avlider i okt 1871, 56 år gammal och
Carl Magnus i jan 1875. Han är då 56 år gammal.

Deras övriga tre barn flyttar från Bänorp och gifter sig.

Häradskartan över Ljungs socken 1870.


---------


Maja Jönsdotter och Peter Gustafsson samt deras förfäder.


Förfäder i Östergötland – en sammanfattning av förfäder före 1800.


Här skall jag redovisa vilka Majas och Peters föräldrar var och deras förfäder så långt tillbaks jag funnit dem under min släktforskning. I kyrkböckerna och i olika arkiv.

I mitt ritade släktträd visas Majas och Peters förfäder.
Länk  Släktträd Östergötland    Del 1 o 2
Börja i Del 1 på sidan 1:1 med (180) Peter Gustafsson och (1813) Maja Jönsdotter i mitten fortsätt bakåt i del 2 på sidan 2:1.
Anm: ”Släktträd Östergötland” finns också i  Mitt arkiv för Östergötland – länk till höger.

Detaljerna jag funnit för respektive familj återfinns i min släktdatabas på Rootsweb.
Peters och Majas familj finns här Länk 
Släktdatabasen

PS. Den numrering personerna har i mitt släktträd är den numrering jag använt under min släktforskning. Denna numrering har använts som ett hjälpmedel och har ingen annan innebörd. Finns en familj i en annan släktforskares släktträd har personerna en annan släkt-numrering! Och den interna id-numreringen inom en släktdatabas är något helt annat!


181  Maja Maria Jönsdotters föräldrar i Bänorps by var 
363  Catrina Larsdotter 1750 – 1812  född i Vågersta, Ljungs socken
och
362  Jöns Håkansson 1741 – 1812  född i Södra Lund, Flistads socken.

Maja var deras andra barn och hon hade två syskon som blev vuxna.

Via Majas far Jöns Håkansson och farfadern Håkan Simonsson leder släktträdet tillbaks till den äldsta kända familjen i Bänorp och till mitten av 1600-talet.


180  Peter Gustafssons föräldrar i Slättmon var
361  Catharina Persdotter  1755 – 1794  född i Klasbäck, Ljungs socken
och
360  Gustaf Persson  1746 – 1815  född i Slättmon.

Peter var deras andra barn och han hade en syster Catharina som också blev vuxen.
A   181  Maja Jönsdotters förfäder

Maja Maria Jönsdotter föräldrar i Bänorps by var
363 Cathrina Larsdotter 1750 – 1812  född i Vågersta, Ljungs socken
och
362 Jöns Håkansson 1741 – 1812  född i Södra Lund, Flistad socken.

Cathrina och Jöns gifte sig 1775 i Ljungs socken. De bosatte sig i Bänorp i hans föräldragård som var den gård som ligger i vägkorset dvs norr om vägen. (Den jag kallat Sällins på några kartor)

363 Cathrina födde i Bänorp fem barn där dock två avled i späd ålder.

363 Cathrinas föräldrar bodde i Wågersta en av storgårdarna som ägdes och drevs av Ljungs säteri. Hennes fars föräldrar levde också där.
Såväl fadern 726 Lars Smedberg som farfadern 1452 Nils Smedberg var Ljung säteris befallningsman i Wågersta.


362  Jöns föräldrar bodde i Södra Lund i Flistad socken på modern 725 Karin Jönsdotters ärvda föräldragård.

Föräldrarna flyttade i slutet av 1740 talet till fadern 724 Håkan Simonssons föräldragård i Bänorp.

Fadern Håkans två bröder  Lars f.1714 och Jöns f.1718 bodde där i egna gårdar som de byggt när de gifte sig.

Håkans föräldrar 1448 Simon Håkansson och 1449 Kirstin Jönsdotter var ensamägare till Bänorps gård.

När Bänorp skiftades 1833 var alla ägare efterlevande till de tre sönerna Håkan, Lars och Jöns. Dvs dessa tre söner ärvde var sin tredjedel av Bänorp efter det föräldrarna avlidit. Deras yngste son Per som tidigare gift sig på granngården Bullorp fick sitt arv på annat sätt.

1448 Simon ärvde gården av föräldrarna och före dem ägdes gården av modern 2897 Annas föräldrar och hennes far 5794  Gabriel Holstensson.

Den äldsta ägarfamiljen jag hittat i Bänorp, 11588 Holsten Månsson och 11589 Anna Simonsdotter bodde i Bänorp i mitten av 1600 talet. Uppgifterna har jag funnit i mantalslängder från den tiden.

Troligtvis är inte detta de första brukarna i Bänorp men äldre personer har inte gått att hitta.

Vad jag funnit så fanns gårdar i Bänorp inom släktens ägo fram till början av 1900 talet, dvs under ca 300 år.
Gårdarna som ligger runt Bänorp fanns redan i slutet av 1500 talet dvs gårdarnas namn och dess ägare är nämnda i de äldsta mantalslängderna.

Bänorp var en av de få gårdsbyar i Ljungs socken som inte, vad jag sett, vid något tillfälle under äldre tid ägdes av Ljungs säteri. 
Och, under flertalet år var alltid en av gårdsägarna i Bänorp vald till en av socknens nämndemän. På den tiden var det enbart ägare till fast egendom - en gård - som hade rätt att rösta och som kunde bli vald. Enbart änkor efter en sådan gårdsägare hade efter makens död rätt att rösta.B    180 Peter Gustafssons förfäder

Peter föddes i Slättmon som arrenderades av föräldrarna 360 Gustaf Persson och 361 Catharina Persdotter. Ägaren till Slättmon tycks ha varit Ljungs säteri.
Gustafs föräldrar liksom hans fars föräldrar och farfars föräldrar bodde i Slättmon. De första 1440 Per Hemmingsson och 1441 Brita Wastesdotter kom till Slättmon 1709 från gården Råby.

361 Catharina, Peters mor, föddes i en gård i Klasbäck. Liksom hennes far och farfar.
Farfaderns föräldrar 2888 Jöns Håkansson och 2889 Anna Larsdotter levde i Klasbäck under senare delen av 1600-talet.

Inom området på kartan levde förfäder till Maja och Peter.  Karta från Lantmäteriet 2016.


-------------------------

Flertalet platser som nämns på bloggen är utmärkta på kartan - länk till höger
Bilderna i denna blogg finns i bildarkivet - länk till höger
Uppgifter om Maja, Peter och barnen finns också i min databas på Rootsweb under efternamn Jönsdotter resp Gustafsson  Länk till Peter.

Ritade släktträd där Maja och Peter visas med sina förfäder finns i mitt arkiv för Östergötland och via länken   Släktträd .  Peter och Maja har där nummer 180 resp. 181 på sid 1:1.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar