söndag 2 mars 2014

Ingar Hansdotter och Per Göransson


Min farmor Annas farfar Ivar Pehrssons föräldrar.

Förfäder i Skåne.
Följande är en beskrivning av det jag funnit under min släktforskning.

Min farmor Annas farfar Ivars (Ingvars) föräldrar var
Ingar Hansdotter  som föddes den 21 oktober 1799 i Kverrestads socken
och                                                                        
Per Göransson  som föddes 30 september 1804 i Glemminge socken

Ingar Hansdotters föräldrar var Sissa Olsdotter 1767-1848 och Hans Nilsson 1758-1837. Familjen bodde i Södra Kverrestads by i ett gatehus under Bollerups säteri.  Modern Sissa födde i äktenskapet sex barn, fyra döttrar och två söner.  Ingar var det fjärde barnet i ordningen. Minst ett av barnen dog i ung ålder.

Per Göranssons föräldrar var Kjerstina Ingvarsdotter 1777-1837 och Göran Persson 1775-1846.  Familjen bodde först i Glemminge och Hammenhög för att sedan slå sig ner i Norra Kverrestad nr 5, en arrendegård under Bollerups säteri. 
Modern Kjerstina  födde 11 barn, fyra flickor och sju pojkar där Per var det första i ordningen. Av barnen avled fyra i unga år.

När Ingar och Per gifte sig 29 dec 1828 i Kverrestad bosatte de sig först hemma hos Pers föräldrar på arrendegården nr 5 i Norra Kverrestad.
Efter några år, 1831, flyttade de till en egen arrendegård nr 5 i Gärarps by under Bollerups säteri.

De brukade gården Gärarp nr 5 fram till 1859 då Per är 55 och Sissa 60 år gamla. Deras son Pehr tar över arrendet av nr 5 efter att tidigare arrenderat nr 11. Ingar och Per flyttar vid arrendeskiftet över till ett hus på nr 11, troligtvis till ett äldre i själva byn, där de sedan bor till sin död.

Enskifte skedde i Gärarp 1818 då byns mark delades upp mellan Tosterups och Bollerups säterier samt Rusthållaren på Gärarp nr 1.
Bollerup tog då hand om den nordöstra delen av byns mark och där lades ägorna för Bollerups gårdar ut i syd – nordlig riktning. Ägorna till nr 5 och 11 kommer då att ligga längst väster ut. 

Bollerups gårdar och mark i Gärarps by efter 1818. Strax efter byggdes nya gårdar strax norr om byn på respektive ägor.


Vid skiftet 1818 kom några av Bollerups gårdar att ligga på Tosterups mark. Om man bytte hus med varandra eller om Bollerup omedelbart byggde upp nya hus på de olika ägorna är oklart. Men Bollerups hus på egen mark i själva byn fick säkert ligga kvar
På kartan från 1860 finns det nya gårdar för alla gårdsnumren. Några av de gamla husen finns kvar vid vägen.
Troligtvis fick Ingar och Per bosätta sig i ett nytt hus när de 1831 flyttade in i Gärarp nr 5.  När de sedan 1859 överlämnade till sonen Per flyttade de troligen till ett av de kvarvarande husen i byn som tillhörde nr 11.

I äktenskapet mellan Ingar och Per föddes fem barn, fyra pojkar och en dotter, Pehr f.1829, Ivar/Ingvar f.1831, Lars f.1834 men d.1835, Elna f.1839 samt Hans f.1847.
Ingar födde innan äktenskapet ytterligare en son Ola  f.1823.

Samtliga barn bildar familjer och bosätter sig i Gärarp eller som dottern Elna i Bollerups by strax intill. Ingars förste son Ola blir smed och bosätter sig i Tjustorp by.

Ingar avlider i jan 1882, 82 år gammal och Per i nov 1885, 81 år gammal. De begravs båda på Bollerups kyrkogård.


Barnen

Ingars son före äktenskapet

Ola  föddes 6 mars 1823 i Kverrestad

Ola gavs efternamnet Månsson i husförhörsböckerna. Men tog namnet Dahlqvist när han utbildat sig till smed.
Han gifte sig med Boel Rasmusdotter och de bosatte sig i Tjustorp ca 1843.
Boel födde minst tre söner.

Ola och Boel bodde de sista åren hos sonen och smeden Ola Dahlqvist i Listarum.
Boel avled där 1905, 76 år gammal och Ola 1906, 83 år.


Ingars och Pers gemensamma barn

Pehr  föddes 24 april 1829 i Kverrestad.
Han växte upp hemma och gifte sig 1855 i Gärarp med Hanna Jönsdotter f.1831.

De arrenderade en del av Gärarp nr 11 av Bollerups säteri. 1869 byter de och övertar hans föräldrar Pers och Ingars arrende på nr 5 i Gärarp.

Hanna födde tre döttrar och fyra söner där en av sönerna Sven Persson under 1895 emigrerade till Nord-Amerika. Vart har jag ännu inte hittat – kanske till Canada dit kusinerna flyttade. Se Elna nedan.

Hanna avled 1892, 60 år gammal och Pehr 1905, 76 år. Båda avled i Gärarp och är begravda på Bollerups kyrkogård.


Ivar – Ingvar – min farmor Annas farfar - föddes 27 november 1831 i Gärarp

Ingvar föddes 27 nov 1831 i Gärarp.
Han växte upp hemma och gifte sig i Gärarp 1852 med Karna Johnsdotter f.1830.

De arrenderade först Gärarp nr 2 som tillhörde Tosterups säteri för att 1878 flytta över till nr 17.

Karna föder i Gärarp fem döttrar och fyra söner där dock tre söner avlider i unga år.  Det är den kvarvarande sonen Mårten som blir min farmor Annas far.

Ivar avlider 1901, 70 år gammal och Karna 1906, 76 år. Båda begravs på Tosterups kyrkogård.

I tidigare avsnitt har jag berättat om denna familj.


Lars  föddes 24 oktober 1834 i Gärarp men avled redan i början av 1835.


Elna  föddes 22 augusti 1839 i Gärarp

Elna och Carl Persson i Ö Ingelstad ca 1910
Elna gifte sig 1858 med smeden Carl Persson f.1830.

De bosätter sig i Bollerups by strax söder om säteriet och flyttar på äldre dar (1897) till Östra Ingelstad.
I Bollerups by arrenderade de först Bollerup nr 8 som är den nordligaste gården i radbyn för att efter 16 år flytta över till Bollerup nr 1 som är den sydligaste och västra gården i radbyn. Härifrån flyttar de till Östra Ingelstad till ett hus strax nordväst om bysamhället.
                                               
Elna föder i Bollerup 11 barn, 6 döttrar och 5 söner.
Det första barnet, en son, avlider 1 år gammal medan de övriga växer upp och bildar familjer.

Men sex av barnen och deras familjer får Elna och Carl inte följa på nära håll. Fem av barnen utvandrar nämligen till NordAmerika under åren 1887-1893. Där alla bosätter sig i södra delen av provinsen Manitoba i Canada. Och en dotter flyttar 1902 till Danmark där hon bildar familj.

Elna och Carls barn 

Anm. Det är via släktingar till barnen jag hämtat min information som bla är publicerad i Ancestrys databas. Där finns också de fotografier jag visar här.
Äldste sonen Nils f.1861 gifter sig 1882 med Karna Svensdotter f.1861 från Löderup. De bosätter sig i Bollerups by.
Nils beger sig 1887 till NordAmerika, kanske tillsammans med brodern Pehr och två andra unga män från byn. Nils gör det för att söka efter nya möjligheter för familjen, han tar nämligen inte ut flyttningsdokument hos kyrkan, som Pehr gjorde.

Det är oklart var de reser men troligen är det först till norra USA och utvandrarområdena där. De hittar dock ingen lämplig mark där, den bästa marken var vid denna tid redan inmutad och priserna var rätt höga. De fortsatte, liksom många andra gjorde, norrut till provinsen Manitoba i Canada.

Troligtvis arbetar Nils med olika saker de första åren för att 1890 kunna skicka hem pengar/biljetter till hustrun och barnen som då hade flyttat till Glemminge.
Hustrun Karna födde tre barn i Bollerup men den första sonen avled i unga år. I Glemminge föds det fjärde barnet.

På sommaren 1891 reser Karna med de tre barnen, 7, 5 och 3 år gamla, till Manitoba.
I Manitoba hade då Nils funnit en gård i sydvästra delen av Manitoba, inom lantkommunen (RM) Morton, strax norr om gränsen till delstaten North Dakota, USA.

På denna gård bor de sedan till äldre dar med flera av Nels och Carries syskon som nära grannar. Karna/Carrie föder ytterligare sju barn i Manitoba där dock två avlider redan vid 10-års ålder. Fotot nedan visar familjen Nels och Carrie med de åtta barnen.

Nels och Carrie Carlson med sina åtta barn i sydvästra Manitoba, Canada  ca 1910

Området där Elnas barn bodde i södra Manitoba

 

Elnas son och Nils bror Pehr slår sig också ner i södra Manitoba och gifter sig 1893 med Birdilla från Skottland. 

Några år senare flyttar de och barnen till norra utkanten av provinsens huvudstad Winnipeg.
Dottern Kjersti som 1886 först beger sig till Danmark fortsätter till Canada. Om detta sker före eller efter det hon gifter sig är inte känt men familjen bodde inte långt från brodern Nels gård. 

Vidstående bild visar hennes familj men uppgift om hennes makes namn och barnens saknas.Ingar Swanson och Hannah Roth med döttrar  ca 1950
Dottern Ingar reser i april 1892 till Manitoba och gifter sig där 1895 med Andrew Swanson från Löderup, som var yngre bror med Nels hustru Carrie. Ingar födde 11 barn.


Ingar följs av systern Hanna i april 1893. Hanna gifter sig 1897 med canadensaren John Roth och hon födde nio barn.

Båda systrarnas familjer bodde grannar med brodern Nels familj och drev var sitt jordbruk.En lanskapsbild från sydvästra Manitoba Canada  -  ett Google Earth foto. Klimatet här är ungefär som i Väster- och Östergötland


Dessutom utvandrade några av Elnas syskonbarn till Kanada. Men om dessa också bosatte sig i södra Manitoba är inte känt.


Lars och Anna Karlsson i  Everöd  ca 1945
Elnas son Lars utbildade sig till smed. Han gifte sig med Anna Sjölander och levde i Everöd till 1955. Anna födde 10 barn.

OBS   Everöd ligger strax norr om Degeberga!  Sonen Anders tycks ha gått till sjöss för att sedan gifta sig och bosatta sig i Karlskrona.

Dottern Anna gifte sig med Nils Mårtensson och bodde i Borrby till 1946.


Elna och Carl flyttar på äldre dar, 1897, till Östra Ingelstad tillsammans med de två yngsta döttrarna. De bor på en gård strax nordväst om själva byn. 

Dottern Bengta reser 1902 till Danmark och gifter sig där. 

Yngsta dotter Hilda gifter sig 1914 med bysmeden Agne Lundström i Östra Ingelstad.

Carl avlider i Östra Ingelstad 1913, 83 år gammal och Elna 1928, 89 år. De begravdes på kyrkogård där.

Anm: Kanske min farmor Anna kom att känna sin far Ivars faster Elna och hennes dotter Hilda när  Anna och Teodor mellan 1910-1913 bodde vid bytorget i Östra Ingelstad och senare när de 1923 kom tillbaks från Skönabäck. Men säkert är det ju inte – men ganska troligt.

Åter till Ingars och Pers barn

Hans  föddes 23 mars 1847 i Gärarp

Hans växer upp hemma och gifter sig 1869 med Inger Jönsdotter f.1844 från Gärarp.
De arrenderar en del av Gärarp nr 11 som ägdes av Bollerups säteri. 
På granngården nr 5 hade de hans äldre bror Pehr.

Inger föder sex döttrar och tre söner där dock några avlider unga.

De övriga barnen växer upp och gifter sig och bor på olika platser i södra Skåne. En dotter Kjersti emigrerar 1899 till Nord Amerika och avlider där 1950.

Hans och Inger bor kvar i Gärarp nr 11 till 1906. Som pensionärer bor de sedan i Toarp, strax norr om Gärarp.
Hans avlider 1911, 64 år gammal, i Toarp medan Inger lever till 1931, och blir 87 år.


En kommentar – kopia av vad jag skrev i tidigare inlägg.
Gärarps by kan under en stor del av 1800-talet nästan kallas en släktby om man ser det ur min farmor Annas perspektiv.
Annas föräldrar, hennes farföräldrar och morföräldrar, farfars och farmors föräldrar samt farmors mors far- och morföräldrar var arrendatorer i Gärarps by. Flera av barnen i dessa familjer levde där också. Om man även räknar in 1700 talet var det sex generationer som levde i Gärarps by så långt nu kyrkböckerna kan visa.
I början av 1900 talet då Tosterups och Bollerups säterier avvecklade sina arrendatorer och sålde ut gårdarna har jag i Gärarp endast funnit några familjer som är släkt till Anna. En är Annas fars syster Elna med maken Måns Ohlsson som bodde där när de blev äldre. Fram till 1922 resp 1917.

Anm  De gårdsnummer i Gärarp jag använder i mina inlägg under 1800 talet är de som finns i kyrkböckerna och de som återfinns på 1818 års karta.
Under 1912 ritas en ny karta över Gärarps by där gårdarna i de flesta fall får ’nya’ nummer. Det är dessa nummer som i dag kan återfinnas på nya kartor.
Detta gäller främst gårdarna som ägdes av Tosterups säteri. Bollerup behåller sin numrering men delar upp marken så att det blir fler gårdslotter.
Bilden är visserligen från vårbruk väster om Ystad men samma styva jord fanns vid Bollerup. Det krävdes flera par oxar eller hästar framför plogen. Och husbyggen under 1800 talet tillgick på samma sätt.

--------------

Flertalet platser som nämns på bloggen är utmärkta på kartan - länk till höger
Bilderna i denna blogg finns i bildarkivet - länk till höger
Uppgifter om Pehrs föräldrar och deras förfäder finns i min släktdatabas på Rootsweb.
Ritade släktträd för Ivars  sondotter Anna och hennes make Teodor och med deras förfäder finns i Mitt arkiv för Skåne. Se dokumentet ”Släktträd Skåne Del 1”.  Teodor och Anna har där nummer 20 resp. 21.  Ivars föräldrar (168) Per och (169) Ingar och deras förfäder finns med början på sidan 7.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar