måndag 27 maj 2013

Maja Lotta Andersdotters och Gustaf Petterssons barnbarn som i början på 1900 talet utvandrande till Nord Amerika.Förfäder och släkt i Östergötland

Min morfar Emils mor Augustas föräldrar
Maria Charlotta ’Maja Lotta’ Andersdotter (1821-1904) och Gustaf Pettersson (1813-1895) bodde i Bänorps by, Ljungs socken. Från denna by och från andra gårdar i dess närhet utvandrade under senare hälften av 1800-talet många familjer och enskilda personer till Nord Amerika.

I föregående avsnitt har jag skrivit om utvandrare under åren 1868 – 1890.
I detta avsnitt berättar jag om Maja Lottas och Gustafs barnbarn som utvandrade till New York City mellan åren 1900 - 1909.

Uppgifterna har jag funnit i kyrkböckerna och i amerikanska register.
Eller direkt från de kontakter jag haft med ättlingar till utvandrarna, i USA och Sverige.

Orsaken till barnbarnens utvandring var troligen att ingen av dem kunde, eller ville, ta över gården i Bänorp efter föräldrarna. Kanske lockades den först utvandrande dottern Signe av berättelser från andra personer från Bänorp eller Ljungs socken som utvandrat tidigare och som hon kände, brevkontakter fanns ju. Dessutom fanns det uppsökande ombud som sålde amerikaresor och utlovade bättre framtid än den de kunde få i det då fattiga Sverige.
De syskon som följde efter henne lockades säkerligen av vad Signe berättade om. Tex de möjligheter som fanns i New York för ett framtida bra liv. 

Som jag tidigare beskrivit hade Maja Lotta och Gustaf fyra barn där två döttrar fick växa upp och bilda familj.

Dels var det Augusta Amalia (1853-1932) som var mor till min morfar Emil Danielssons. Augusta och hennes familj har jag berättat om i tidigare avsnitt.

Den andra dottern Sofia Charlotta föddes den 23 januari 1851 och växte upp hemma och deltog i gårdens arbete. 
Hon gifter sig i juni 1873 med Göran Leonard Sällin f.1850 i Godegård. Göran hade under några år tidigare arbetat som dräng på gården.
Efter giftet bosatte sig Charlotta och Göran i Godegård socken men återkom 1878 till Bänorp när Maja Lotta och Gustaf kallade på dem. Maja Lotta och Gustaf var då 56 resp. 65 år gamla och behövde någon som kunde fortsätta med jordbruket. 

Göran Sällin står efter detta som brukare till en tredjedel av gården i Bänorp, men troligen brukas hela gården i nära samverkan med Gustaf och Maja Lotta och senare också med hjälp av dottern Augustas familj.

Sofia Charlotta föder 12 barn, sju söner och fem döttrar.
Sju av barnen, sex söner och en dotter, avlider dock innan de hunnit bli två år gamla. De övriga fem, fyra döttrar och en son, växte upp hemma.

Modern Sofia Charlotta avled i februari 1898, 47 år gammal, och fadern Göran Sällin i april 1905, 55 år gammal.

Sofia Charlottas fädernegård, den de bodde i, "Sällins gård", såldes efter maken Görans död 1905 eftersom ingen av döttrarna var intresserade att fortsätta som jordbrukare. Och yngste sonen Hjalmar var då bara 14 år gammal.
Charlottas syster Augusta med sin make August Danielsson var ca 50 år gamla och hade inte heller möjligheter att ta över Sällins mark.

Hur gick det sedan för barnen?

Charlottas och Görans dotter
Antonia Charlotta  föddes 29 juni 1875 i Godegård.

Antonia växte upp hemma och gifter sig 1895 med Gustaf August Gustafsson född 1863 i Råby strax söder om Bänorp. 
Gustaf hade sedan 1889 bott i Bänorp på torpet Nysätter med sin mor, som då var änka, och några syskon. Gustaf och en av hans bröder står som ’snickare’ i husförhörsböckerna.
Anm: Det har visat sig att Gustafs mor Sophia Jansdotter var kusin med min mormor Selmas morfar Daniel Ulrik Andersson som då också bodde i Bänorp, i torpet Fredriksberg. Kusinerna var de via sina mödrar som var systrar födda i Lilla Boda i Kristbergs socken.


Antonia och Gustaf bosätter sig i Klockrike för att senare flytta till Börstorp i Ljungs socken och 1903 vidare till Södra Malfors i Vreta Klosters socken. (Södra Malfors blev några år senare Ljungsbro.)  De bodde strax intill chokladfabriken som då flyttat dit från Råby.
Gustaf arbetar på Chokladfabriken AB Motala, senare Cloetta, för att efter några år bli förman på fabrikens snickeri.

Antonia föder fyra barn, tre döttrar och en son, där dock de två yngsta döttrarna avlider unga. De två äldre barnen växte upp och bildade familjer i Linköpingstrakten.

Gustaf avlider i juni 1946, 82 år gammal och Antonia i okt 1962, 87 år, båda i Ljungsbro.

Antonia med barnen Karl och Elsa  ca 1915


Charlottas och Görans dotter 
Signe Sophia  föddes 6 april 1877 i Godegård.

Signe blev den första dottern som utvandrade till Nord Amerika. Hon reste från Bänorp och anlände till New York i slutet av november 1900.
Hon började arbeta som hembiträde i New York - liksom många andra unga svenska kvinnor kom att göra vid denna tid. I New York blev namnet Sällin översatt till Salline.

När hon kommit på plats tog hon ett foto och skickade hem detta till fadern och syskonen i Bänorp. Dessa svarade med att i Linköping ta ett gruppfoto som de skickade till Signe. Följande foton har jag fått från släkten.

Signe efter framkomsten till New York 1900 och syskonen i Linköping ca 1901.

1904 gifte Signe sig med en svensk från Värmland, Andrew Johnson f.1871. Andrew hade kommit till New York 1892 via Kristiania (Oslo) och hade flera syskon i New York.
De bodde på Manhattan där Signe 1906 föder sonen Andrew Rudolf Johnson.
Redan 1909 avlider maken Andrew Johnson och Signe blir ensamstående med sonen.
Hon fortsätter arbeta som kokerska hos olika familjer och på restauranger.

Under åren 1906 till 1909 anländer tre av Signes syskon till New York, Elisabeth 1906, Eleonora 1907 och Hjalmar 1909. Signe tar hand om dessa och hjälper dem hitta arbete och bostad. Mer om dessa syskon nedan.

Signe Johnson gifter sig 1916 på nytt med en svensk, Erik August Rodling, född 1880 i Härnösand. Erik hade kommit till New York några år tidigare efter att arbetat som styrman på olika båtar på utlandstrafik från Sverige. I New York arbetade han på mindre fartyg i New Yorks hamn.
När de gifter sig är Signe 39 år och Erik 36.
Efter drygt fyra år, i september 1921, avlider Erik och Signe blir åter ensam med sonen Andrew.

Signe avlider i april 1932, 55 år gammal.

Sonen Andrew Johnson gifter sig senare under 1932 med Helen Wasson f.1906. Helen föder två barn, Sven Andrew i maj 1933 och Helen Signe i april 1941.
Dottern Helen Signe avlider i januari 2016 och blir på egen begäran begravd i minneslunden vid Sunne kyrka i Värmland. Dvs i trakterna där hennes farfar var född och uppväxt.Charlottas och Görans dotter 
Eleonora Maria  föddes den 17 juli 1885 i Bänorp.

Eleonora växer upp i Bänorp. Hon träffar där Carl Arvid Rickard Gillner f.1883 som var son till socknens fjärdingsman.
Eleonora föder i april 1906 en son Erik Hjalmar. Hon bor det första året hos Carl Arvids föräldrar i torpet Fredriksberg på Bänorps ägor.

Efter drygt ett år, i oktober 1907, lämnar hon sonen hos svärföräldrarna och utvandrar till New York och sin syster Signe. Eleonora gifter sig således inte med Carl Arvid.

Sonen Erik Hjalmar Gillner växer upp hos faderns föräldrar och bor hos dem när han börjar arbeta. De bor då i torpet Dalhem strax utanför Bänorps västra gräns. Han bor sedan där större delen av sitt liv. Erik Hjalmar avled 1992 i Linköping, 85 år gammal. Han gifte sig 1948 med Alice Maria (1904–1975).

I New York arbetar Eleonora Salline som hembiträde eller kokerska på restauranger. Hon bor på Manhattan vid folkräkningarna 1910 och 1920. Vid det senare tillfället i samma hus där systern Signe och hennes familj bor.

Eleonora Salline gifter sig omkr 1924 med svensken Nils Lagerholm född 1885 i Nyköping.
Nils kom 1921 till New York efter att under några år arbetat på olika svenska fartyg.

Eleonora föder i okt 1926 sonen Nils Roy.

Bostaden på Manhattan 1940
Familjen bor vid folkräkningarna 1930 och 1940 på Manhattan på olika adresser runt Central Park. Nils arbetar som ’superintendent’ för bostadsfastigheten där de bor. Dvs Nils var fastighetsskötare/portvakt och arbetar enligt 1940 års folkräkning 64 timmar per vecka.


Enligt olika passagerarregister från fartyg framgår att familjen 1932 gjorde ett drygt halvår långt besök i Sverige. Kanske var det enda besöket de gjorde innan den stora depressionen inleddes och före det andra världskriget. Nils far bodde då i Norrköping och var omgift. Modern hade avlidit redan 1913. Eleonoras syster Antonia bodde i Malfors/Ljungsbro.

Min morfar Emils syster Hilma, som växt upp i Bänorp samtidigt med Eleonora, höll, till en bit in på 1950 talet, regelbunden brevkontakt med Eleonora. I Hilmas fotoalbum finns flera foton som hon fått från Eleonora. Det senaste kortet är från 1957.

Deras son Nils Roy Lagerholm gifter sig 1957 med Grace Nichol Barra i en ort strax norr om New York City och invid Hudson floden. 

Eleonora bor då strax intill, i staden Fishkill, NY. Hennes make Nils har då avlidit några år tidigare.


Sonen Nils och hustrun Grace (1921-1996) bosätter sig som pensionärer i Florida.
Det var via Nils Roy jag fick kontakt med några av de nu levande släktingarna till familjen Sällin. 

Nils Roy avlider i september 2014 i Florida.

Nils och Eleonora Lagerholm ca 1948. De är då båda 63 år gamla.


Charlottas och Görans dotter 
Augusta Aurora Elisabeth  föddes 19 feb 1887 i Bänorp.

Elisabeth växer upp i Bänorp och emigrerar 19 år gammal, efter det fadern Göran avlidit och gården i Bänorp sålts, till systern Signe i New York. Dit kommer hon i september 1906.

Liksom systrarna arbetar Elisabeth Salline hos familjer eller på restauranger. I 1910 års folkräkning bor hon på Manhattan.
 

Hon träffar troligen i New York sin blivande man Alfred Rice som också arbetar på restauranger.

Alfred är född 23 mars 1884 i Pittsburg, Pennsylvania. 
Såväl hans mors som fars föräldrar är immigranter från Irland. Alfred är näst äldst bland nio syskon. Av övriga är tre systrar och fem bröder. Alla tycks ha bott kvar i Pittsburg och dess närhet.

 
Elisabet och Alfred gifter sig 1912 och bosätter sig i hans hemstad Pittsburg i delstaten Pennsylvania.

De bodde mestadels inom stadsdelen Greensburg.
Elisabet föder två döttrar Mildred 1914 och Helen 1917. 

I samband med att Mildred föds besöker systern Eleonora henne.
Båda föräldrarna arbetar på olika resturanger och hotell i Pittsburg.I några passagerarlistor från fartyg till Europa har jag hittat Charlottas namn
Hon finns i passagerarlistor från 1919 och 1921. Det senare är samma sommar som brodern Hjalmar och hans fru besökte Sverige. Om maken är med på resorna vet jag inte. Såväl hans mors och fars föräldrar härstammar från Irland.

I 1940 år folkräkning bor de på olika håll vilket tyder på att de skilt sig.
De bor på olika adresser och arbetar på olika hotell inom Pittsburg.


Maken Alfred avlider i februari 1950, 66 år gammal.

Elisabet lever till december 1972 och är då 86 år gammal.
Båda avlider och är begravda i Pittsburg.

Båda döttrarna gifter sig.   

Dottern Mildred lever till 2006 då hon har blivit 91 år gammal. 
Sista åren i Florida, där hon också träffar sin kusin, moders syster Eleonoras son, Roy Lagerholm.
Mildred föder i sitt första äktenskap tre söner med efternamn Luther.
Efter maken Luthers död är hon som äldre gift med två makar.

Dottern Helen gifter sig och lever också till 2006. Hon är då 88 år gammal och begravs i Pittsburg.
(Uppdaterat 201610)Charlottas och Görans son 
Hjalmar Sällin Salline  föddes den 5 april 1891 i Bänorp.

Han växte upp i Bänorp men var bara 7 år när modern Charlotta avled och 14 när fadern 1905 avlider och gården i Bänorp säljs. Han bor sedan hos sin syster Antonia och hennes familj i Södra Malfors (Ljungsbro). Han arbetar på chokladfabriken fram till dess han är 18 år gammal, i okt 1909, då han utvandrar till sin syster Signe i New York.

I New York arbetar Hjalmar med fastighetsskötsel. I folkräkningarna 1920, 1930 och 1940 står han som ’superintendent’ för olika fastigheter på Manhattan. 1940 är hans arbetstid 52 timmar i veckan.

Hjalmar Salline gifter sig 1913 med svenskan Elin Cecilia Andersdotter f.1885 i Kärna strax väster om Linköping. Hon hade utvandrat till New York 1912. Om Elin och Hjalmar redan hade träffats i Sverige är inte känt, men Elin bodde i Kaga socken dvs strax söder om Södra Malfors där Hjalmar bodde innan han utvandrade.

Enligt uppgifterna i Elins invandringsuppgift står att hon skulle besöka sin bror i New York. Hennes bror David hade utvandrat 1897 med sin hustru som i New York 1905 födde en son Carl David. Anm: Denna son Carl David Anderson blev 1936 Nobelpristagare i fysik.
 
Hjalmar och Elin Salline besökte enligt passagerarlistor Sverige under sommaren 1921. Dvs samtidigt som systern Elisabeth reste med andra båtar över Atlanten.

Elin och Hjalmar fick två söner.
Georg född 1914 men han avled 1920, sex år gammal.
Den andre sonen Eric Salline föddes i juli 1922 och levde till augusti 1987, 65 år gammal. Han bodde då strax norr om New York City invid Hudson floden. 
Om Eric gifte sig och fick barn känner jag inte till. Vid folkräkningen 1940 är han ogift.

Hjalmar Sällin Salline strax efter ankomsten till New York 1909.


-------------------------

Flertalet platser som nämns på bloggen är utmärkta på kartan - länk till höger.
Bilderna i denna blogg finns i bildarkivet - länk till höger.
Uppgifter om Maja Lotta  och Gustaf och barn och barnbarn  finns också i min databas på Rootsweb under efternamn Sällin / Salline.

Ritade släktträd där Maja Lotta och Gustaf visas med sina förfäder finns på min Hemsida liksom i mitt arkiv för Östergötland.  Gustaf och Maja Lotta har där nummer 90 resp. 91.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar