tisdag 6 december 2011

Familjen Karna och Håkan Hansons utvandring 1866 från Tryde till Utah


En familj i två släktgrenar från två av mina förfäder
för modern Karna från farfar Teodors farfars fars föräldrar och
för fadern Håkan från farmor Annas farmors farfars mors föräldrar.

Släktingar till förfäder i Skåne.
Följande är en beskrivning av det jag av tillfälligheter funnit under min släktforskning.

I föregående inlägg har jag berättat om en familj som 1866 utvandrade från Österlen, Tryde socken till delstaten Utah i Nordamerika.

Modern i familjen, Karna Jönsdotter föddes den 9 aug 1822 i Glemminge socken och var sondotter/barnbarn till min farfar Teodors farfars far Lasse Bengtssons bror Per Bengtsson som bodde i Benestad.

Fadern i familjen, Håkan Hansson föddes den 29 april 1822 i Gärarps by i Tosterups socken. Jag fann att han var son i en släktgren från förfäder till min farmor Anna. Flertalet av Håkans förfäder i denna släktgren bodde i Gärarp.

Att både Karna och Håkan har släktkoppling med mig via min farmor och farfar är ju en ren slump, men liknande släktkopplingar har jag hittat på andra håll. Att jag blev intresserad av just denna familj beror på att jag dessutom på nätet (webben) hittade en släktbeskrivning över familjens utvandring. Och något senare den större släkthistoria som Karna och Håkans beskrivning ingår i. Den senaste familjen som beskrivs lever i dag i Kalifornien. Mer om detta senare.

Följande är ett kort återgivande av innehållet i släkthistorien om Kana och Håkan som i denna del skrivits av yngste sonen Alfreds fru Hannah Anderson någon gång i början av 1900 talet. Hela släkthistorien är av naturliga skäl skriven på engelska.

Håkan Hansson och Karna Jönsdotter gifte sig i Ullstorp 1850.
De odlade en liten gård i Ullstorp nr 14 som låg mitt emellan dagens Tomelilla och Lunnarp. Dvs bara någon km från gården Ullstorp nr 6 där min farfar Teodors far växte upp. 
Efter några år tyckte Håkan att marken gav dåligt utbyte och var arbetsam. Han hörde sig för hos närboende och 1857 flyttade familjen till en gård strax nordväst om Tryde kyrka, Tryde nr 14. Tomelilla som samhälle fanns då inte.
Håkan blev dock även missbelåten med den marken. Han tyckte den var lite för stenig. 
Karna hade under åren haft fullt upp med att hjälpa Håkan och föda sex barn. I Ullstorp Jöns f.1851, Boel 1854 och Anders 1855 och i Tryde Hans 1858, Ola 1860 och Nils 1863.

När de bodde i Tryde kom predikanter för en ny väckelserörelse dit – det var mormonerna. Efter att deltagit i flera möten anslöt sig både Håkan och Karna till deras församling.
Efter något år blev de döpta och blev sedan lockade av berättelserna om trons (mormonernas) samhälle Zion som skulle byggas upp i Utah.

I april 1866 gav de sig i väg på den strapatsrika färden mot Utah.
Troligen samlades en större grupp mormoner i södra Skåne och seglade till Hamburg. Där anslöt ytterligare grupper från Tyskland och Danmark och dessa seglade tillsammans över Atlanten, ev. via England. Det tog över sex veckor att nå New York.

 
I New York väntade de någon vecka innan mormonerna åkte tåg västerut via Chicago till östra delen av delstaten Nebraska dit järnvägen då var klar.
Härifrån åkte mormonsällskapet i oxdragna täckta vagnar, som flera familjer fick dela på. Kanske fick flera familjer hyra tvåhjuliga handkärror för sitt bagage och således vandra hela vägen till Utah. Detta berättas om i mormonernas egen historia.

Färden gick över slätterna i Nebraska och Wyoming, över Klippiga bergen till Utah, en sträcka på ca 1600 km.

Kanske fick Karna och familjen åka i vagn eftersom hon var höggravid.
Karna, 43 år gammal, var havande när de avreste från Tryde och på vägen över Nebraskas slätter föddes den yngste sonen John Alfred den 24 aug 1866.
De drabbades dock några dagar senare av stor sorg då den tre årige sonen Nils dog av kolera och fick en enkel grav ute på slätten.

Karna och Håkan med sina sex barn nådde fram till Utah i slutet av september månad. Hela resan tog således fem månader!

Anm: Järnvägen från New York till Utah var klar 1869 vilket underlättade resan för senare utvandrare.


Första vintern bodde familjen i en timmergrotta som Håkan och de äldre pojkarna grävde ut i en sluttning, liksom flera andra nyanlända familjer gjorde.
Åren efter bodde de i enkla timmerhus och familjemedlemmarna arbetade med olika saker hos andra. Flera år bodde de i Brigham City. Karna arbetade med att tvätta hos andra familjer eller karda och spinna ull. Håkan arbetade bla vid ett järnvägsbygge och sönerna med annat.

De flyttade efter några år lite norrut och skaffade sig ett timmerhus med lite mark. Familjen fortsatte arbeta med olika saker fram till hösten 1873 då de flyttade till orten Hyrum där de arrenderade en jordbit och startade ett mindre jordbruk. De hade några kor och några grisar samt ett antal får.
Några av sönerna hjälpte till hemma och de tog så småningom över.

Karna avled i mars 1896, 74 år gammal.

Håkan bodde efter hustruns död kvar hemma men flyttade sedan till dottern Tilda (Boel) som gift sig och bodde i Blackfoot strax norr om Hyrum, men i södra Idaho.
Till de trakterna flyttade också några av sönerna med sina familjer.

Håkan avled i södra Idaho i april 1912, 90 år gammal.

Både Håkan och Karna begravdes i Hyrum, Utah.


Barnen

7 – sex pojkar och en flicka.

Barnen i familjen Hanson
Jöns – Jens  föddes i Ullstorp 1851 och avled i Idaho 1926, 75 år gammal
Han var gift med en flicka Bessie med engelsk härkomst.

Boel – Hilda/Tilda i USA – föddes 1853 i Ullstorp och avled 1934 i Idaho, 81 år gammal. Hon gifte sig 1872 med en svensk, Jöns Jens Ockerman f.1847. Tilda födde minst fyra barn.

Anders – Andrew  föddes 1855 i Ullstorp och avled 1915 i Salt Lake City, Utah - 60 år gammal. Han arbetade många år hemma för att efter det modern avlidit flytta med fadern norrut till södra Idaho där systern Tilda bodde. Där gifte han sig med en änka Lottie när han var 57 år gammal. Det föddes två barn i detta korta äktenskap.

Hans – Hogan  föddes 1858 i Tryde och avled 1927 i Salt Lake City, Utah, 69 år gammal. Han gifte sig 1880 med en norska Emma Ellefsen f.1858. Emma födde nio barn, det sista 1898. De bodde i Hyrum nära hans föräldrar.

Ola  föddes 1860 i Tryde och avled i Idaho 1908, 48 år gammal. Han gifte sig 1889 med Caroline.

Nils  föddes 1863 i Tryde och avled under färden över Nebraskas slätter 1866, tre år gammal. Han avled av kolera och bara några dagar efter det brodern John Alfred föddes. Nils begravdes i en enkel grav ute på slätten.

Johan Alfred  föddes under färden över Nebraskas slätter i augusti 1866. Han avled 1946 i Shelly i södra Idaho, 82 år gammal. Han gifte sig 1890 med en flicka med svenska föräldrar, Hanna Anderson. Hon föddes 1867 i Utah och avled 1946 några månader före Alfred.  Hanna föder 11 barn varav fyra var döttrar.

Hanna Andersson svarade för den första sammanställningen över släktens historia. Denna fortsätter med hennes och Alfreds son
Alfred Raymond Hanson 1893-1989, 96 år gammal med hustrun Viola och sju barn.
Därefter följer Raymonds och Violas son 
Lynn Raymond Hanson 1916-2000, 84 år gammal med hustrun Jane och åtta barn.
Den nuvarande berättaren är Lynns son 
Steve Dunn Hanson 1940- och hans hustru Joyce 1944- och deras åtta barn och 25 barnbarn.

Alfred Raymonds dotter Carol Hanson Heintz f.1934 är 'huvudredaktören' för de släktmedlemmar som svarar för den aktuella släkthistorien.
Alla avsnitten kan läsas via hemsidan 
http://rememberinglight.com/Remembering_Light/AlfredRaymondHanson.html

Håkan och Karnas familj och utvandringen till Utah finns beskrivet i avsnittet

Första avsnittet  00Preface.html  finns en innehållsförteckning och förord av huvudredaktören.

Ytterligare släktbeskrivningar av familjerna – i regel personliga livsskildringar - kan hittas om man söker via hemsidan
http://www.rememberinglight.com/Remembering_Light/Home.html

Samtliga familjer/generationer som beskrivs i släkthistorien har nära anknytning till Mormonkyrkan.  Männen och flertalet söner i familjerna har missionerat för mormonkyrkan på olika håll, i USA eller i andra länder. De har sedan verkat i sina lokala mormonförsamlingar. När det gäller kvinnorna, hustrur och döttrar, har de mestadels verkat i kyrkan enligt mormonernas trossatser.

Enda person i släkthistorien som inte varit helt nöjd med Mormonkyrkan var Håkan från Gärarp. När Håkan kommit till Amerika kände han sig flera gånger lurad av sina uppdragsgivare som oftast också var företrädare för mormonkyrkan. Han fick på detta sätt också viss hemlängtan. Hans hustru Karna var dock trogen mormonkyrkan och kände sig nöjd i det nya landet och tillsammans med sin familj.


Extra  –  lite från min egen historia

Själv har jag besökt Nordamerika ett flertal gånger i jobbet.
1992 var jag under två veckor i slutet av juli i Atlanta, Georgia för diskussioner med en leverantör. Passade då på att efteråt ta drygt en veckas sommarsemester.
Jag flög till Salt Lake City, hyrde bil och körde norrut upp till nationalparken Yellowstone som var huvudmålet för resan.Körde runt i parken under några dagar och såg på naturen, naturfenomenen och de vilda djuren som strövar fritt inom och utom parken. Jordskorpan är just här tunn så värmen från jordens kärna tränger upp och värmer grundvattnet. På så sätt bildas varma källor och ’vattensprut’. Botten på små bäckar och vattensamlingar färgas av mineralsalter i starka färger – rött, blått, gult och grönt. Växtligheten är frodig i det varma vädret under sommaren. Under vintern ligger snön djup och parken är stängd för biltrafik. Att vandra i parken är möjligt men är begränsad och kräver tillstånd. De flesta besökarna är därför hänvisade till egen bil på de få vägslingorna. Men man når enkelt många sevärdheter och kommer nära de vilda djuren.

Körde efter parkbesöket sydväst ut över Idahos slätter. Något jag bestämde mig för på plats när jag såg turistbroschyrerna. Inget dåligt beslut – mycket nöjd med vad jag fick se. En blygsam vägskylt längs vägen pekade exv på amerikanarnas första provanläggning för att testa fredlig atomenergi. Ett teknikavbrott i naturupplevelserna.  Idaho marknadsför sig som 'potatisstaten' och ett flertal gröna fält passerades.

Potatisodling i södra Idaho

Återvände sedan åter till Salt Lake City. Avslutade med några dagar runt staden och upp i Klippiga bergen. Det hela tog drygt en vecka.
När jag nu ser på mina minnesanteckningar från turen ser jag att jag passerade många av de orter där Karna och Håkan och deras barn och barnbarn bodde i norra Utah och södra Idaho.

Upplevde Utah och Idaho som ett mycket glesbefolkat landskap med ett fåtal mindre städer. Snabbmatsställen fanns inte och inte heller mörk- eller gul-hyad befolkning (inte många i alla fall). En stor kontrast till Georgia och Atlanta som jag först besökte.
Upplevde också naturen som ökenartad med mindre jordbruksområden. Höga berg – Klippiga bergen – i öster och öken eller sjöar i väster. Skog fanns i princip enbart när jag närmade mig Yellowstone och inom nationalparken.

Upplevde hela turen som en stor naturupplevelse. Det var bara en dagsresa, på motorvägen när jag återvände till Salt Lake City norrifrån, som var ’tråkig’. Vädret var fint under hela turen, sol och 30-40 grader under dagarna. Betydligt lägre på kvällarna. Bilen var naturligtvis utrustad med bra luftkonditionering! Och skydd mot solen var ett måste. Kom från Georgia som hade samma väder så jag var förberedd.

Salt Lake City 1992

Minns fortfarande upplevelserna under semesterturen även om alla fotografier jag tog bidrar till det. I dag kan man ju gå in på Google Maps och via bildskärmen åter uppleva landskapet och vyerna. Och de vilda djuren.

Något intresse för mormonernas platser hade jag inte vid besöket även om jag noterade några av templen som fanns på flera platser. Man kunde liksom inte förbigå dem i landskapet.
Av en ren tillfällighet bor jag själv bara någon km från mormonernas tempel i Sverige, dvs här i Västerhaninge. Hit kom de på 1980 talet.

Uppgifter om Utah, Idaho och Yellowstone kan man exv läsa på Wikipedia. Bilder finns på Google Maps. 


Flertalet platser som nämns på bloggen är utmärkta på kartan - länk till höger
Bilderna i denna blogg finns i bildarkivet - länk till höger
Uppgifter om Håkan och Karna och barnen och kopplingarna till mina förfäder finns i min databas på Rootsweb under efternamnen Hansson, Hanson och Jönsdotter.
Ritade släktträd för min far Gunnars föräldrar Teodor och Anna och med deras förfäder finns på min Hemsida liksom i mitt arkiv för Skåne. 
Karna Jönsdotter har i släktträden koppling till förfäder på Teodors sida från nummer 320 Bengt och 321 Hanna och deras son Per född 1796 i Benestad.
Håkan Hansson har koppling från Annas förfäder med nummer 1362 Clemmed och 1363 Boel och deras son Hans född 1733 i Gärarp, Tosterup.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar