tisdag 14 december 2010

Teodor Larsson och Anna Mårtensdotter innan de gifter sig

Förfäder i Skåne.
Följande är baserat på min pappa Gunnar Larssons släktbeskrivning som han sammanställde i början av 1970 talet efter samtal med föräldrar och syskon. Jag har gjort några mindre tillägg. Bilderna är tagna från Märtas och Gunnars fotoalbum samt från mina egna kort.

”Min far Per Teodor Larsson föddes i Hannas 10 sept 1882. 
Föräldrarna var Bengta Mårtensdotter och Lasse Persson Larsson.

Han var första barnet. Han fick 1984 en syster Selma Ellida men hon avled i 3 års åldern.
Far växte upp på en mindre gård som ligger vid vägen mellan Hannas och Östra Ingelstad, Hannas nr 19F3. Fadern var bla  indelt soldat och var därför borta på övningar men också på andra arbeten. Gården sköttes då av modern med hjälp av Teodor när han kommit i skolåldern. Far gick i skola i Hannas.

Redan i unga år lärde sig far att spela, först på munspel och sedan på dragspel. Som dragspelare blev han sedan anlitad vid danstillställningar, som på den tiden anordnades på någon loge eller vid något vägskäl. Ungdomsgårdar och festplatser fanns inte på den tiden.

Från 1899 och fram till sitt giftermål 1905 tjänade han som dräng hos olika lantbrukare på orten. 

Fullgjorde sin värnplikt 1902 vid Skånska Dragonerna i Ystad (K.6).
Dvs dit jag senare kom när I.7 flyttade dit 1927.
 


Med anledning av att han i 14 års åldern huggit av vänster pekfinger blev han militärarbetare och som sådan tjänstgjorde han en längre tid som kalfaktor åt en styckjunkare, Städade och bar ved åt frun, borstade familjens skor samt ibland barnpiga, allt enligt fars berättelse. Men han ogillade uppgiften och blev till sist avlöst och fick annat arbete.


Min mor Anna Mårtensdotter föddes i Öfraby den 13 okt 1882. 
Föräldrarna var Mätta Persdotter och Mårten Ivarsson (Ingvarsson).

Redan i två års åldern förlorade hon sin mor Mätta Persdotter.
De var då tre syskon, Elna, Johan och Anna.

Hennes far gifte ganska snart om sig med Johanna Persdotter som då  arbetade på Övrabyborg.
I det äktenskapet fick mor ytterligare nio syskon. 

Mor växte upp i själva byn Öfraby där fadern arbetade vid Övrabyborg. Liksom modern och styvmodern. 
När mor var i 12 års åldern kom hon till morbrodern Nils Persson, som var gift med fastern Kierstin Ingvarsdotter.  De arrenderade då den gård, Gärarp nr 15, där Nils och modern Mätta växt upp med sina föräldrar. 
Gärarp ligger på backarna mellan Tosterup och Bollerup. Också Annas far Mårten växte upp på en av gårdarna där, nr 17.

När Nils och Kierstin ca 1899 inköpte ett lantbruk i Hannas (nr 22 invid östra utfarten mot Hammenhög) följde hon med dit.  De hade en son, August Nilsson, som med tiden blev storbonde i Hammenhög (nr 19 norr om vägen vid infarten från Hannas). 
August var några år yngre än mor och avsikten var nog att mor skulle se till honom samtidigt som hon liksom skulle vara medlem i familjen.

Häradskarta över Hannas med Teodors föräldrarhus 19F3 på vägen norrut till Östra Ingelstad och med Nils och Kerstins jordbruk nr 22 (alt norr eller söder om vägen) på vägen mot Hammenhög samt deras son Augusts jordbruk nr 19 norr om vägen vid infarten till Hammenhög.

Mor har berättat om sin tid hos Nils Perssons och efter det fick hon nog göra rätt för mat, kläder mm. Att hon blev betraktad som familjemedlem blev både lön och fritid lidande på, som mor själv sade. 
Men kontakten med morbrodern behöll mor åren igenom. Båda avled vid hög ålder, 85 år. Själv har jag varit med vid flera besök.

Nils och Kierstina bodde som ’pensionärer’ hos sonen August i Hammenhög nr 19. August var gift och hade en dotter och tre söner.

Mor och Far gifte sig 1905 i Öfraby."


Familjetiden beskrivs i följande avsnitt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar